Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
74Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody03.07.2020 - 08:37
75Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych03.07.2020 - 14:10
75Nr 710 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202003.07.2020 - 11:25
77Nr 695 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim03.07.2020 - 02:50
77Nr 698 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrz03.07.2020 - 09:14
77Nr 54/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów...02.07.2020 - 07:59
77Nr 62/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.07.2020 - 19:19
79UCHWAŁA Nr 688 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Alinie NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKIEJ tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych 02.07.2020 - 16:41
79Nr 690 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. n. med. Markowi Wacławowi RAJZEROWI tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne03.07.2020 - 02:26
79Nr 693 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim02.07.2020 - 12:19
79Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki na Wydziale Nauk EKonomicznych02.07.2020 - 06:04
79Nr 715 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej03.07.2020 - 15:08
80Nr 691 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. n. med. Krzysztofowi Andrzejowi TOMASZEWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne02.07.2020 - 22:17
80KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn02.07.2020 - 08:00
80Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów 03.07.2020 - 10:49
81Nr 694 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim03.07.2020 - 00:38
83Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)01.07.2020 - 16:17
85Nr 52/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania03.07.2020 - 10:43
87Nr 711 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w Zarządzeniu Nr 105 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu...03.07.2020 - 19:40
87Nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usł03.07.2020 - 15:30
88Nr 56/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 03.07.2020 - 10:02
89Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów03.07.2020 - 14:27
91Nr 689 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mariuszowi SKOWROŃSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria03.07.2020 - 18:17
91Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej03.07.2020 - 08:43
91Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynku i Konsumpcji02.07.2020 - 15:29
91Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej 03.07.2020 - 08:58
92Nr 701 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda03.07.2020 - 20:27
94Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 02.07.2020 - 10:58
95Nr 139/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201902.07.2020 - 18:52
95Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu 02.07.2020 - 20:40

Łącznie 26133065 odwiedzin dla wszystkich podstron.