Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
331Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa21.10.2020 - 08:50
332Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt20.10.2020 - 19:59
332Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202122.10.2020 - 01:12
333Nr 200/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny sztuki muzyczne19.10.2020 - 20:46
333Nr 104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Administracja publiczna”22.10.2020 - 01:14
333Nr 227/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 18.10.2020 - 17:34
334Nr 122/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Sztuki20.10.2020 - 19:11
334Nr 152/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. sztuki muzyczne 20.10.2020 - 17:51
334Nr 159/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przyznania doktorowi nauk medycznych Franzowi van Erckelensowi statusu honorowego profesora Uniwersytetu20.10.2020 - 23:19
334Nr 614 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202021.10.2020 - 23:41
334Nr 4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność UWM w Olsztynie21.10.2020 - 17:24
334Nr 653 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie21.10.2020 - 23:39
334Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)21.10.2020 - 10:15
335Nr 102/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa20.10.2020 - 19:43
335Nr 3/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych 21.10.2020 - 17:23
336Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku20.10.2020 - 20:03
337Nr 114/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych 20.10.2020 - 19:20
337Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa 19.10.2020 - 03:50
337Nr 632 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.21.10.2020 - 23:40
337Nr 646 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim21.10.2020 - 23:40
338Nr 61/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Matematyka”22.10.2020 - 01:15
338Nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji20.10.2020 - 20:20
338Nr 119/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych21.10.2020 - 09:30
338Nr 665 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2018 r.21.10.2020 - 23:39
339Nr 66/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.10.2020 - 21:03
339Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii20.10.2020 - 19:57
339Nr 104/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego 20.10.2020 - 19:41
339Nr 110/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Środowisku21.10.2020 - 00:03
339Nr 597 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok21.10.2020 - 23:41
340Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu21.10.2020 - 10:49

Łącznie 27284860 odwiedzin dla wszystkich podstron.