Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
210Nr 82/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego na kadencję 2020-202413.05.2021 - 14:36
210Nr 42 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku13.05.2021 - 14:28
210Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii14.05.2021 - 03:40
211Nr 10 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie14.05.2021 - 01:45
211Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Języka Polskiego13.05.2021 - 14:31
213Nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-202413.05.2021 - 19:16
214PROREKTOR DS. POLITYKI NAUKOWEJ I BADAŃ prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI13.05.2021 - 13:51
214Nr 112/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 16:26
214Nr 5/2021 z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych13.05.2021 - 12:50
215Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202413.05.2021 - 11:01
215Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa13.05.2021 - 14:38
215Nr 726 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202013.05.2021 - 15:22
215Konkurs w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych13.05.2021 - 11:32
215Nr 117/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Badań Europy Wschodniej13.05.2021 - 16:49
216 PIOTR HERMAN 13.05.2021 - 18:49
216Nr 46 z dnia 18 grudnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 580 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji” 12.05.2021 - 09:07
216Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii13.05.2021 - 10:23
216DARIUSZ ONICHIMOWSKI13.05.2021 - 16:39
216UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W FILII UWM W EŁKU14.05.2021 - 02:00
217Nr 83/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/2021 13.05.2021 - 10:46
217Nr 50 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku geoinformatyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim13.05.2021 - 21:24
217Nr 19/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych14.05.2021 - 02:58
217Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie13.05.2021 - 14:44
218Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie13.05.2021 - 12:03
218Nr 104/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 13:39
218KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI13.05.2021 - 15:35
219ADRIANA DOROTA OSIŃSKA14.05.2021 - 00:45
219Nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego13.05.2021 - 13:53
219Nr 115/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia podziału pierwotnego subwencji na rok 202113.05.2021 - 11:48
219MAŁGORZATA CICZKOWSKA-GIEDZIUN13.05.2021 - 15:25

Łącznie 29288321 odwiedzin dla wszystkich podstron.