Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
261Nr 347 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej15.06.2019 - 22:38
263Nr 105/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego..14.06.2019 - 15:17
264Nr 69/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.06.2019 - 11:43
264Nr 358 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 (ze zmianami) 15.06.2019 - 09:16
265Nr 393 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 (z późn. zm.)16.06.2019 - 05:59
266Nr 348 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej15.06.2019 - 09:12
267Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr16.06.2019 - 00:05
267Nr 363 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-202015.06.2019 - 09:17
268Nr 97/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 3 12.06.2019 - 05:42
269Nr 380 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)....15.06.2019 - 09:56
270Nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich15.06.2019 - 21:24
273Nr 88/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim15.06.2019 - 06:36
275Nr 73/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich...13.06.2019 - 23:12
275Nr 60/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)14.06.2019 - 11:12
275Nr 113/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą...15.06.2019 - 18:40
275Nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019 15.06.2019 - 17:19
276Nr 72/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszt14.06.2019 - 17:58
277Nr 421 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.06.2019 - 07:49
279Nr 29/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-B046/15 pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”12.06.2019 - 18:06
281Nr 86/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”15.06.2019 - 18:34
283Nr 419 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji...15.06.2019 - 08:35
284Nr 26/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie Zasad windykacji należności za świadczone w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie usługi edukacyjne15.06.2019 - 01:15
285Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201916.06.2019 - 04:34
287UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ LEKARSKI KATEDRA FIZJOLOGII CZŁOWIEKA ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA (umowa na zastępstwo) 16.06.2019 - 00:04
288Nr 57/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem”12.06.2019 - 12:07
288Nr 115/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.06.2019 - 13:56
288Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię15.06.2019 - 22:06
290Nr 89/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku16.06.2019 - 07:31
291Nr 62/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie15.06.2019 - 19:16
292Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji 15.06.2019 - 18:28

Łącznie 21820597 odwiedzin dla wszystkich podstron.