Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
264Nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”...29.06.2020 - 21:46
264Nr 8/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.07.2020 - 18:34
264Nr 640 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym (Filia UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku)30.06.2020 - 19:00
265Nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji01.07.2020 - 19:56
265Nr 126/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii 03.07.2020 - 03:35
266Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju01.07.2020 - 15:40
266Nr 92/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt02.07.2020 - 17:55
266Nr 139/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.06.2020 - 17:32
266Nr 674 z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się ...03.07.2020 - 03:40
267Nr 38/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego03.07.2020 - 08:53
268Nr 93/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt03.07.2020 - 03:52
268Nr 229/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 02.07.2020 - 11:28
268Nr 23/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i filii (ze zm.)02.07.2020 - 13:20
268Nr 41/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, w roku akademickim 2020/202102.07.2020 - 10:40
269Nr 85/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności02.07.2020 - 15:02
269Nr 101/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa02.07.2020 - 05:00
270Nr 67/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Kadr01.07.2020 - 10:47
270Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki02.07.2020 - 15:37
270Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki02.07.2020 - 18:20
270Nr 86/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych03.07.2020 - 01:02
270Nr 115/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności03.07.2020 - 08:39
270Nr 61/ 2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym02.07.2020 - 15:28
270Nr 606 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202030.06.2020 - 20:26
270Nr 10/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego02.07.2020 - 02:03
271Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego01.07.2020 - 10:50
271Nr 108/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych01.07.2020 - 16:09
271Nr 620 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda03.07.2020 - 02:58
272Nr 66/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.07.2020 - 10:46
272Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum01.07.2020 - 10:48
272Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Radiologii02.07.2020 - 23:48

Łącznie 26130011 odwiedzin dla wszystkich podstron.