Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
238Nr 109 z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 863 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 4A28.01.2022 - 19:53
238Nr 58/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2021-202428.01.2022 - 11:44
238Nr 117 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wskazania kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku29.01.2022 - 03:41
238 WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT26.01.2022 - 21:50
239Nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2022/202328.01.2022 - 19:01
240Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego28.01.2022 - 23:20
240KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn29.01.2022 - 03:31
240UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI27.01.2022 - 00:21
243Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii28.01.2022 - 17:44
243Nr 101/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/202229.01.2022 - 04:05
244Nr 121 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gen. Władysława Andersa w Olsztynie27.01.2022 - 12:48
247Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości28.01.2022 - 08:49
249Nr 92 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 202029.01.2022 - 00:24
249konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego28.01.2022 - 08:52
249Konkurs na dwa stanowiska doktorantów-stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki27.01.2022 - 02:01
249KAROLINA KOWALEWSKA28.01.2022 - 14:12
250Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa29.01.2022 - 01:23
250UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU STARSZY TECHNIK W KATEDRZE WETERYNARYJNEJ OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UWM27.01.2022 - 13:16
251Nr 95 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie rekomendacji złożenia wniosku do Prezydenta Olsztyna o założenie szkoły publicznej – liceum ogólnokształcącego27.01.2022 - 16:24
251Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów28.01.2022 - 19:05
252Nr 51/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Ekonomika gospodarstwa rolnego”28.01.2022 - 04:25
253KIERUNEK WETERYNARIA (ocena programowa)25.01.2022 - 20:16
254Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych28.01.2022 - 05:46
254SEBASTIAN NIESTĘPSKI28.01.2022 - 18:19
254Nr 104/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia podziału pierwotnego subwencji na rok 202229.01.2022 - 03:02
255Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Lingwistyki Stosowanej 29.01.2022 - 02:20
256Nr 88 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr. hab. Janowi Franciszkowi Jankowskiemu nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za całokształt dorobku28.01.2022 - 22:14
256Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne 29.01.2022 - 04:10
257Konkurs na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa29.01.2022 - 03:11
258Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego – dyscyplina nauki medyczne28.01.2022 - 13:58

Łącznie 32174792 odwiedzin dla wszystkich podstron.