Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
42FILOLOGIA POLSKA (ocena programowa)30.11.2020 - 20:40
43Nr 18 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 669 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim29.11.2020 - 11:10
43MICHAŁ BULC 30.11.2020 - 21:26
43 PIOTR HERMAN 30.11.2020 - 14:48
45Nr 96/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2020/202130.11.2020 - 18:39
46Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1528.11.2020 - 23:34
47Nr 20 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 671 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 30.11.2020 - 18:26
48Nr 27 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 371 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda...30.11.2020 - 22:09
50Nr 26 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...30.11.2020 - 16:53
50Konkurs na 3 stanowiska asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych30.11.2020 - 13:52
52KAMILA REGIN30.11.2020 - 18:34
53Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1529.11.2020 - 23:55
53POLITOLOGIA (ocena programowa)30.11.2020 - 09:21
55Nr 161/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Dyscypliny Filozofia25.11.2020 - 13:45
55ANNA ELŻBIETA ŻURAWSKA30.11.2020 - 20:54
58PROREKTOR DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI prof. dr hab. Paweł WIELGOSZ30.11.2020 - 00:20
58Nr 12 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 560 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim28.11.2020 - 22:07
59Nr 14 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 638 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 30.11.2020 - 00:20
60Nr 74/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni na kadencję 2020-202430.11.2020 - 00:51
60Nr 160/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 128/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.30.11.2020 - 23:58
62Nr 125/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach28.11.2020 - 13:20
64Nr 110/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych30.11.2020 - 01:27
64Nr 128/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniena kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku30.11.2020 - 17:00
64Nr 91/2020 z dnia 20 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 35/2015 w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” 26.11.2020 - 14:01
64Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin 30.11.2020 - 19:32
65Nr 10 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie30.11.2020 - 22:08
67PROREKTOR DS. POLITYKI NAUKOWEJ I BADAŃ prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI30.11.2020 - 21:09
67Nr 13 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 637 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim29.11.2020 - 15:55
68Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202427.11.2020 - 09:29
68Nr 186/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-202401.12.2020 - 00:13

Łącznie 27705456 odwiedzin dla wszystkich podstron.