Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
7Nr 157/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej Przewodniczącego 22.10.2020 - 15:19
9Konkurs w Instytucie Filozofii na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 22.10.2020 - 15:55
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 11:35
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
13Nr 88/2020 z dnia 16 października 2020 roku zmieniające Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00- Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych n22.10.2020 - 15:36
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
14Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1522.10.2020 - 03:00
14Nr 155/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-202422.10.2020 - 13:12
17konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa22.10.2020 - 02:52
18Konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne profesora uczelni w Katedrze Fizyki i Biofizyki 22.10.2020 - 11:29
19WIOLETA CZELEJEWSKA22.10.2020 - 02:46
21Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1522.10.2020 - 02:04
22Konkurs w Instytucie Filozofii UWM na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 22.10.2020 - 12:18
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
32Nr 128/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniena kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku22.10.2020 - 02:04
33Nr 146/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”22.10.2020 - 02:11
34Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Onkologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych22.10.2020 - 13:30
35PROREKTOR DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI prof. dr hab. Paweł WIELGOSZ21.10.2020 - 19:19

Łącznie 27294895 odwiedzin dla wszystkich podstron.