Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 11:35
12Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 08.08.2020 - 01:47
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
17Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 08.08.2020 - 07:40
21Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego04.08.2020 - 17:18
22Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji08.08.2020 - 01:46
22Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji08.08.2020 - 01:47
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
36Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa08.08.2020 - 12:22
36Konkurs na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych08.08.2020 - 01:46
37Nr 719 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad 08.08.2020 - 01:35
39Nr 721 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”08.08.2020 - 01:36
39Nr 66/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...07.08.2020 - 19:19
41Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”08.08.2020 - 07:45
42Nr 67/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu Działalności Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”07.08.2020 - 21:03
42Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii08.08.2020 - 01:45
43Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)08.08.2020 - 01:40

Łącznie 26480183 odwiedzin dla wszystkich podstron.