Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
6Umowy w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłat w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego20.10.2021 - 08:54
7KAROLINA RZECZKOWSKA19.10.2021 - 15:13
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 11:35
12Nr 99/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/202220.10.2021 - 23:27
12Nr 100/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/202220.10.2021 - 23:27
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
13ANNA SZKOLAK-STĘPIEŃ20.10.2021 - 21:29
13Nr 101/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/202220.10.2021 - 23:27
13Nr 92/2021 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia 20.10.2021 - 23:26
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
20WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII20.10.2021 - 21:31
22Nr 102/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie20.10.2021 - 23:27
24 WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT21.10.2021 - 00:27
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
27MATEUSZ SOKÓLSKI19.10.2021 - 15:14
31Nr 98/2021 z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. (ze zm.)20.10.2021 - 06:33
31UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KONSERWATORA W PŁYWALNI UNIWERSYTECKIEJ 20.10.2021 - 23:40
35Nr 86/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu re20.10.2021 - 02:52

Łącznie 31069363 odwiedzin dla wszystkich podstron.