Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
2Nr 704 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)01.06.2020 - 16:30
2Nr 706 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 497 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w praktyce”01.06.2020 - 16:30
2Nr 705 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”01.06.2020 - 16:30
4Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.05.2020 - 22:43
4KONKURS na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn01.06.2020 - 16:30
502.10.2012 - 12:07
5Nr 703 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne01.06.2020 - 16:30
9NR 702 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)01.06.2020 - 16:30
11MAGDALENA SKOLIMOWSKA01.06.2020 - 11:56
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 11:35
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
13Nr 55/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Rekrutacyjnych, Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zapewnienie...01.06.2020 - 14:06
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
15Nr 56/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 01.06.2020 - 17:52
18Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników dydaktycznych 01.06.2020 - 14:09
19Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 01.06.2020 - 09:17
20Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych01.06.2020 - 11:14
22Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych01.06.2020 - 16:45
23Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka 01.06.2020 - 13:22

Łącznie 25790319 odwiedzin dla wszystkich podstron.