Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
502.10.2012 - 12:07
7Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników dydaktycznych 27.05.2020 - 08:31
8Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego27.05.2020 - 08:31
10Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych27.05.2020 - 02:28
10Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii 27.05.2020 - 07:13
11Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie26.05.2020 - 18:11
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej23.10.2007 - 06:37
12Ustawa o dostępie do informacji publicznej23.10.2007 - 06:37
12Raport z badań za 2006 rok 23.10.2007 - 06:37
1223.10.2007 - 13:11
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 11:35
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
15Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki na Wydziale Nauk EKonomicznych26.05.2020 - 17:24
25Nr 698 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie rekomendacji deklaracji o zapewnieniu środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrz27.05.2020 - 07:09
25Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii27.05.2020 - 07:21
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
26Nr 48/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-202126.05.2020 - 22:58
28Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynku i Konsumpcji27.05.2020 - 07:46
29Nr 696 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim25.05.2020 - 17:20
31Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej26.05.2020 - 21:55
31Nr 53/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego27.05.2020 - 08:32
36Nr 695 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.05.2020 - 18:21

Łącznie 25739221 odwiedzin dla wszystkich podstron.