Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2756Nr 611 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Klastra „Targi i Turystyka Polski Wschodniej” 10.08.2020 - 12:07
1111Nr 675 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202110.08.2020 - 12:07
10346Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie10.08.2020 - 12:07
1302Nr 196 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Zasad podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020 w Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie”10.08.2020 - 12:06
2474Nr 733 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 732 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budynku Regionalnego Centrum Informatycznego”10.08.2020 - 12:06
6800Termin rozpoczęcia IRK 2009/201010.08.2020 - 12:06
512Nr 490 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel10.08.2020 - 12:06
36162Biblioteka Uniwersytecka10.08.2020 - 12:06
2536Nr 289 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie za 2009 rok10.08.2020 - 12:05
1062Nr 73/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku10.08.2020 - 12:05
45060Skład osobowy Rady Wydziału Nauki o Żywności10.08.2020 - 12:04
1149Nr 75 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie powołania nowych kierunków studiów i specjalności kształcenia w Uniwersytecie10.08.2020 - 12:04
1025Nr 120/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej ”10.08.2020 - 12:04
1250Nr 56 z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Moskiewskim Instytutem Fizyki Inżynieryjnej (Uniwersytet Techniczny)10.08.2020 - 12:04
46Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii10.08.2020 - 12:03
52Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii 10.08.2020 - 12:03
54konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości 10.08.2020 - 12:03
8361Dział Planowania i Analiz10.08.2020 - 12:03
28483Dział Zamówień Publicznych10.08.2020 - 12:03
2575Nr 273 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Macieja MICHALIKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego10.08.2020 - 12:03
64Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli10.08.2020 - 12:03
36343 PROREKTOR DS. NAUKI prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI10.08.2020 - 12:03
1743Decyzja Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Kierunków Zamawianych10.08.2020 - 12:03
20332Zakład Poligraficzny10.08.2020 - 12:03
1470Nr 54/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 12:02
2685Nr 14 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego10.08.2020 - 12:02
1879UCHWAŁA Nr 24 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. Zbigniewa NASAL10.08.2020 - 12:02
5223Nr 595 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej10.08.2020 - 12:02
24329Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 10.08.2020 - 12:02
29Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji10.08.2020 - 12:01

Łącznie 26499085 odwiedzin dla wszystkich podstron.