Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1822Decyzja Nr 27/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości kosztów doświadczeń prowadzonych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni22.10.2020 - 21:57
2030Decyzja Nr 27/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności oraz użyt22.10.2020 - 02:35
2299Decyzja Nr 28/2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 19:10
1857Decyzja Nr 28/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany składu zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizac22.10.2020 - 14:28
2845Decyzja Nr 28/2010 Rektora z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania zespołów ds. przeglądu warunków pracy.22.10.2020 - 02:38
1917Decyzja Nr 28/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wykorzystania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obiektów zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych lub nabytych23.10.2020 - 14:47
2219Decyzja Nr 28/2012 z dnia 16 lipca 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad realizacji nadzoru nad Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie22.10.2020 - 02:35
1984Decyzja Nr 29 Rektora z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności22.10.2020 - 21:45
2324Decyzja Nr 29/2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym22.10.2020 - 02:40
1880Decyzja Nr 29/2010 Rektora z dnia 6 września 2010 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii22.10.2020 - 10:19
2040Decyzja Nr 29/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu oceny zgodności realizacji projektu POIG.01.03.01-00-204/09 z zapisami umowy o dofinansowanie w 2010 r.22.10.2020 - 03:26
1654Decyzja Nr 29/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczy22.10.2020 - 02:35
3244Decyzja Nr 3 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie: zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.22.10.2020 - 06:49
2629Decyzja Nr 3 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zasad nadawania imion gmachom, audytoriom i salom wykładowym.22.10.2020 - 02:41
3773Decyzja Nr 3/2009 Rektora z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany decyzji nr 37/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości UWM w Olsz23.10.2020 - 16:38
2121Decyzja Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 55 z 9 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersyt22.10.2020 - 15:48
2609Decyzja Nr 3/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 22.10.2020 - 02:37
2106Decyzja Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydatów do objęcia stanowisk technicznych i kasjerów na pływal23.10.2020 - 17:51
2132Decyzja Nr 30 /2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersy22.10.2020 - 02:39
2525Decyzja Nr 30/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego22.10.2020 - 02:40
3324Decyzja Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza23.10.2020 - 08:41
3794Decyzja Nr 30/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania organów Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.10.2020 - 03:17
1752Decyzja Nr 30/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchom22.10.2020 - 02:35
2567Decyzja Nr 31/2008 Rektora z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-201222.10.2020 - 19:29
1942Decyzja Nr 31/2009 Rektora z dnia 04 września 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu 23.10.2020 - 19:33
1919Decyzja Nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych22.10.2020 - 05:37
3705Decyzja Nr 31/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy22.10.2020 - 19:14
3518Decyzja Nr 32 Rektora z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/2009. 23.10.2020 - 21:03
1928Decyzja Nr 32/2009 Rektora z dnia 14 września 2009 r. w sprawie składu Rady Regionalnego Centrum Informatycznego 23.10.2020 - 11:08
2897Decyzja Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi23.10.2020 - 09:22

Łącznie 27306754 odwiedzin dla wszystkich podstron.