Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1171Nr 337 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię (ze zm.)26.01.2021 - 10:20
1092Nr 336 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika...26.01.2021 - 10:20
1316Nr 335 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 871 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie 26.01.2021 - 10:20
1946Nr 334 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków26.01.2021 - 10:20
906Nr 331 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:20
972Nr 330 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej 26.01.2021 - 10:20
1001Nr 327 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 26.01.2021 - 10:20
948Nr 326 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok26.01.2021 - 10:20
1135NR 324 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2018 rok26.01.2021 - 10:20
1007Nr 321 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na rok 2018 26.01.2021 - 10:21
1199NR 320 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.01.2021 - 10:21
989Nr 319 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Ośrodka Inżynierii Lądowej i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 26.01.2021 - 10:21
1417Nr 318 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok26.01.2021 - 10:21
1032Nr 317 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda26.01.2021 - 10:21
984Nr 313 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej26.01.2021 - 10:21
1077Nr 312 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przeprowadzenie z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie postępowania przetargowego na dostawę, uruchomienie i kompleksową obsługę systemu olsztyńskiego roweru miejskiego26.01.2021 - 10:21
929Nr 310 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitu naboru kandydatów na I rok stacjonarnych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i biotechnologii, w roku akademickim 2018/201926.01.2021 - 10:21
1178Nr 308 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2018/201926.01.2021 - 10:21
1034Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie26.01.2021 - 10:21
923Nr 303 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:21
824Nr 301 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:21
885Nr 302 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:21
929Nr 300 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej 26.01.2021 - 10:21
867Nr 298 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:21
902Nr 299 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie osobowej26.01.2021 - 10:21
951Nr 297 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. inż. Jerzemu MERKISZOWI26.01.2021 - 10:21
938Nr 296 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU26.01.2021 - 10:21
969Nr 295 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU26.01.2021 - 10:21
1338Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 10:21
1047Nr 292 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu..."26.01.2021 - 10:21

Łącznie 28211442 odwiedzin dla wszystkich podstron.