Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1081Nr 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.09.2020 - 17:49
800Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej25.09.2020 - 17:51
1034konkurs na stanowisko specjalisty inzynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych25.09.2020 - 17:53
3239Nr 282 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 25.09.2020 - 17:53
1766Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce25.09.2020 - 17:54
1056Nr 287 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/201925.09.2020 - 17:56
985Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia..."25.09.2020 - 17:57
1380Nr 293 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazu25.09.2020 - 17:58
3137Konferencja „Mobilność w Programach Międzynarodowych”25.09.2020 - 18:01
890Nr 295 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Emilowi PŁYWACZEWSKIEMU25.09.2020 - 18:01
1193Nr 65/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/201825.09.2020 - 18:08
3849Decyzja Nr 12 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/2008 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.25.09.2020 - 18:09
914Nr 313 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej25.09.2020 - 18:10
2576Decyzja Nr 11 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2007/2008 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.25.09.2020 - 18:10
1183Nr 218 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania własnego pod nazwą „Dofinansowanie zakupu aparatury/sprzętu medycznego...25.09.2020 - 18:10
922Nr 319 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania wyłączenia z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Ośrodka Inżynierii Lądowej i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 25.09.2020 - 18:12
1885Decyzja Komisji Konkursowej na Logo UWM25.09.2020 - 18:12
4910Decyzja Nr 18 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2007/2008.25.09.2020 - 18:15
954Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie25.09.2020 - 18:17
1350Nr 221 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2017 i 2018 rok25.09.2020 - 18:18
2564Decyzja Nr 20 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej.25.09.2020 - 18:18
1384Nr 222 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 60 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.25.09.2020 - 18:18
1342Nr 225 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności25.09.2020 - 18:19
774Nr 49/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dyscyplin naukowych25.09.2020 - 18:21
3040Oferta technologiczno-usługowa25.09.2020 - 18:23
1224Nr 193 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego25.09.2020 - 18:24
861Nr 326 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2018 rok25.09.2020 - 18:25
869Nr 332 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie osobowej25.09.2020 - 18:27
968Nr 336 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika...25.09.2020 - 18:31
1374Nr 127 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich25.09.2020 - 18:34

Łącznie 27057371 odwiedzin dla wszystkich podstron.