Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2555Protokół nr 23 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2007 r.27.03.2020 - 08:13
469Nr 196/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Rektorskiej27.03.2020 - 08:14
929Nr 88/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 27.03.2020 - 08:14
1712Decyzja Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2012 roku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie ubiegających się o stypendium ministra27.03.2020 - 08:15
987Nr 14/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie” 27.03.2020 - 08:21
1142Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania arkusza ocen nauczycieli akademickich na poszczególnych wydziałach27.03.2020 - 08:26
201Nr 118/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych27.03.2020 - 08:29
2106Nr 42/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołów do realizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie programu Green University27.03.2020 - 08:32
8161Ramowy kalendarz wyborczy27.03.2020 - 08:34
328Nr 195/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej przewodniczącego 27.03.2020 - 08:38
3950DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 27.03.2020 - 08:40
169Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa27.03.2020 - 08:46
3842Informacja dot. konkursu na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac 27.03.2020 - 09:06
906Nr 17/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości,stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 27.03.2020 - 09:06
178Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego27.03.2020 - 09:23
1471Nr 61/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2015/201627.03.2020 - 09:44
1101Nr 55/2016 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim27.03.2020 - 09:47
2641Decyzja Nr 55/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w k27.03.2020 - 09:49
3013Sprawozdanie finansowe za rok 200827.03.2020 - 09:50
2891Decyzja Nr 5 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.27.03.2020 - 10:05
1884Decyzja Nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr OR14-61724-OR1400002/10 pt. Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle27.03.2020 - 10:08
1319Protokół Nr 44 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku27.03.2020 - 10:16
1086Nr 78/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2017/201827.03.2020 - 10:22
975Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa27.03.2020 - 10:24
1556Protokół Nr 40 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku27.03.2020 - 10:25
5807Decyzja Nr 18/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych27.03.2020 - 10:29
4064Decyzja Nr 17 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza27.03.2020 - 10:32
2133Decyzja Nr 41/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POIG.01.03.01-00-204/09 pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca27.03.2020 - 10:41
1940Decyzja Nr 15/2009 Rektora z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z sal dydaktycznych i urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.03.2020 - 10:47
249Nr 185/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości27.03.2020 - 10:51

Łącznie 24965636 odwiedzin dla wszystkich podstron.