Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
177Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli22.10.2020 - 02:53
178Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji23.10.2020 - 03:14
178Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii 22.10.2020 - 02:53
179Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)22.10.2020 - 16:42
179Nr 724 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie23.10.2020 - 08:28
181Nr 696 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 11:56
182Nr 714 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej21.10.2020 - 23:38
183Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów22.10.2020 - 13:17
183Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu 22.10.2020 - 17:01
183Nr 56/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2020 - 16:57
184Nr 701 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda23.10.2020 - 02:25
185Nr 695 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 05:08
185Nr 68/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie procedur oceny jakości programów studiów i programów kształcenia oraz zasad weryfikacji efektów uczenia się22.10.2020 - 01:11
186Nr 42/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 16:17
187Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie 23.10.2020 - 21:00
188Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na23.10.2020 - 02:32
188Nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa23.10.2020 - 09:35
189Nr 59/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 23.10.2020 - 04:38
192Nr 689 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mariuszowi SKOWROŃSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria21.10.2020 - 23:38
192AGNIESZKA STABIŃSKA-UŁAS23.10.2020 - 22:14
192Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji22.10.2020 - 14:15
193Nr 41/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) 22.10.2020 - 16:09
193Nr 693 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim23.10.2020 - 13:31
193Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego23.10.2020 - 05:34
194Nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 02:07
194Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 19:46
195Nr 692 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 19:27
195Nr 46/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przyznania prof. dr. hab. Zbigniewowi Witkowskiemu statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.10.2020 - 13:59
196MONIKA RUSZKOWSKA23.10.2020 - 18:40
197Nr 31/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”22.10.2020 - 01:12

Łącznie 27307092 odwiedzin dla wszystkich podstron.