Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
189Nr 20 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 671 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 13.05.2021 - 16:45
189Nr 33 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Inwestycyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 202013.05.2021 - 20:06
189Nr 31 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego i pokrycia straty Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 zyskiem wypracowanym13.05.2021 - 14:23
189Nr 8/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 09:31
190Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej13.05.2021 - 09:39
190Nr 86/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w oświacie"...13.05.2021 - 09:13
190Nr 27 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 371 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda...12.05.2021 - 20:03
190KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI13.05.2021 - 23:32
190PIOTR PAŁKA13.05.2021 - 15:18
191Nr 164/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich13.05.2021 - 16:20
191Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literatury Polskiej14.05.2021 - 01:56
192Nr 80/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2020-202414.05.2021 - 00:50
192Nr 17 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 668 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich....13.05.2021 - 16:05
192Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Diagnostyki Klinicznej13.05.2021 - 14:41
192WIOLETA RADAWIEC14.05.2021 - 00:12
194Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202413.05.2021 - 14:27
194Nr 85/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych na kadencję 2020-202414.05.2021 - 03:29
195Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2020-202413.05.2021 - 14:40
195Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej13.05.2021 - 17:02
196Nr 203/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2020-202413.05.2021 - 16:13
196Nr 116/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 202113.05.2021 - 09:53
196UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII WYDZIAU LEKARSKIEGO13.05.2021 - 13:18
197Nr 75/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum na kadencję 2020-202413.05.2021 - 16:06
197Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202413.05.2021 - 14:12
197Nr 25 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”...14.05.2021 - 04:20
198Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202413.05.2021 - 13:26
198Nr 105/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 11:33
198Nr 39 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202014.05.2021 - 01:00
198Nr 2/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego13.05.2021 - 16:19
199Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202413.05.2021 - 15:10

Łącznie 29288547 odwiedzin dla wszystkich podstron.