Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
169Nr 231/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 112/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu15.02.2020 - 04:08
170Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki i Biofizyki17.02.2020 - 19:01
171Nr 4/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod nazwą Kortosfera17.02.2020 - 05:34
173Nr 193/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport 18.02.2020 - 03:13
174Nr 587 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Socjoterapia”17.02.2020 - 22:14
176Nr 218/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu POWR.03.05.00-00-Z201/18 17.02.2020 - 15:09
177Nr 58/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki17.02.2020 - 19:27
177Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 17.02.2020 - 23:19
178Nr 66/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany w Zasadach udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 33/201716.02.2020 - 12:33
178Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r.17.02.2020 - 04:56
179Nr 568 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim17.02.2020 - 20:25
179Nr 592 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 217 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” 16.02.2020 - 19:59
179Nr 126/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Filii w Ełku15.02.2020 - 13:07
179Nr 3/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji...17.02.2020 - 21:41
180Nr 558 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ratownictwo medyczne dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym17.02.2020 - 15:06
180Nr 189/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny nauki o polityce i administracji17.02.2020 - 19:05
180Nr 191/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka17.02.2020 - 08:51
180Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Budownictwa16.02.2020 - 05:38
181Nr 566 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku matematyka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim17.02.2020 - 20:09
181Nr 581 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wycena nieruchomości”18.02.2020 - 06:58
181Nr 601 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tuwima w Olsztynie18.02.2020 - 07:02
183Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.02.2020 - 13:57
183Nr 109/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2020 - 06:20
183Nr 618 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.02.2020 - 18:33
185Nr 11/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.02.2020 - 21:40
186Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa Wydziału Nauki o Żywności17.02.2020 - 20:42
187Nr 578 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Hortiterapia” 17.02.2020 - 16:13
187Nr 95/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 17. 15.02.2020 - 23:33
188Nr 567 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia16.02.2020 - 05:21
189Nr 572 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 108 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia dla określonego poziomu i profilu kształcenia18.02.2020 - 04:29

Łącznie 24495083 odwiedzin dla wszystkich podstron.