Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8113Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.17.07.2019 - 18:25
8107Kompetencje Prorektora ds. Kadr17.07.2019 - 05:44
8014Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.17.07.2019 - 18:43
7969Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.17.07.2019 - 18:33
7945Informacja dla nauczycieli akademickich17.07.2019 - 03:36
7942Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 16.07.2019 - 14:28
7904Bezzwrotne fundusze z UE15.07.2019 - 02:25
7895Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 17.07.2019 - 11:19
7857Studia stacjonarne 2008/200917.07.2019 - 08:50
7830Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201217.07.2019 - 17:28
7799Ramowy kalendarz wyborczy17.07.2019 - 10:26
7777Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej17.07.2019 - 14:37
7766Władze Wydziału Prawa i Administracji17.07.2019 - 14:16
7738Struktura Wydziału Teologii17.07.2019 - 07:05
7716Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich17.07.2019 - 02:33
7673Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.17.07.2019 - 18:22
7641Rejestry - Wydział Nauk Ekonomicznych17.07.2019 - 19:31
7555Sekretariat Kanclerza17.07.2019 - 14:42
7530Rejestry - Biuro Rektora14.07.2019 - 17:07
7519Dział Informatyzacji Administracji17.07.2019 - 00:22
7475Organizacja roku akademickiego 2008/200916.07.2019 - 21:30
7434Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej17.07.2019 - 18:42
7338CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200817.07.2019 - 17:53
7305Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.17.07.2019 - 18:40
7292Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych17.07.2019 - 12:34
7211Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.07.2019 - 16:12
7186Lokale rotacyjne17.07.2019 - 07:39
7150Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2019 - 11:58
7141Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach17.07.2019 - 17:57
7078Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku17.07.2019 - 17:44

Łącznie 22159676 odwiedzin dla wszystkich podstron.