Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10098Struktura Wydziału Teologii07.12.2021 - 23:14
10078ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.12.2021 - 04:53
10067Władze Wydziału Biologii i Biotechnologii08.12.2021 - 04:51
10061Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 07.12.2021 - 11:17
10060Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.12.2021 - 18:02
10038Punkt pralniczy08.12.2021 - 03:31
10035Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej06.12.2021 - 18:14
10030Nr 30/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych 07.12.2021 - 23:05
9980Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii07.12.2021 - 00:20
9976Dyrektor Gabinetu Rektora 07.12.2021 - 12:01
9899Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu05.12.2021 - 19:45
9881Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 08.12.2021 - 04:33
9840Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201306.12.2021 - 08:28
9819Studia niestacjonarne 2008/200906.12.2021 - 20:56
9746Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/201807.12.2021 - 23:42
9731Zakładanie kont email, aliasów i kont www06.12.2021 - 20:25
9592Bezzwrotne fundusze z UE07.12.2021 - 19:21
9583Sekretariat Kanclerza07.12.2021 - 23:25
9516Dział Informatyzacji Administracji07.12.2021 - 19:16
9488Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych07.12.2021 - 10:27
9453Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej08.12.2021 - 01:07
9449Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów07.12.2021 - 06:02
9418Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych05.12.2021 - 19:34
9409ePUAP: /UWM/ESP08.12.2021 - 03:07
9345Rejestry - Biuro Rektora04.12.2021 - 16:34
9336Rejestry - Wydział Nauk Ekonomicznych05.12.2021 - 00:57
9323Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 07.12.2021 - 13:05
9250Organizacja roku akademickiego 2007/200807.12.2021 - 14:56
9234Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.05.12.2021 - 11:38
9119Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.12.2021 - 00:34

Łącznie 31604280 odwiedzin dla wszystkich podstron.