Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7933Kompetencje Prorektora ds. Kadr26.05.2019 - 16:39
7929Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.26.05.2019 - 06:12
7883Informacja dla nauczycieli akademickich26.05.2019 - 11:19
7870Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.26.05.2019 - 15:23
7846Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 26.05.2019 - 06:58
7808Bezzwrotne fundusze z UE26.05.2019 - 17:27
7789Studia stacjonarne 2008/200925.05.2019 - 22:55
7764Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201225.05.2019 - 23:15
7737Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 26.05.2019 - 10:36
7736Ramowy kalendarz wyborczy26.05.2019 - 16:12
7600Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.25.05.2019 - 23:53
7586Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.05.2019 - 16:04
7550Struktura Wydziału Teologii26.05.2019 - 08:34
7536Władze Wydziału Prawa i Administracji26.05.2019 - 17:12
7529Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich26.05.2019 - 02:22
7499Rejestry - Wydział Nauk Ekonomicznych25.05.2019 - 23:28
7407Rejestry - Biuro Rektora25.05.2019 - 23:54
7407Organizacja roku akademickiego 2008/200926.05.2019 - 14:22
7397Sekretariat Kanclerza26.05.2019 - 17:11
7383Dział Informatyzacji Administracji26.05.2019 - 14:25
7307Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej26.05.2019 - 16:15
7210CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200826.05.2019 - 07:28
7201Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.25.05.2019 - 23:36
7124Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.05.2019 - 10:47
7101Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych26.05.2019 - 15:49
7088Lokale rotacyjne26.05.2019 - 16:44
7086Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 22:55
7029Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach26.05.2019 - 17:48
7006Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku26.05.2019 - 10:28
6949Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.25.05.2019 - 23:35

Łącznie 21596689 odwiedzin dla wszystkich podstron.