Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
435Nr 67/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 22.10.2020 - 17:41
5037Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.22.10.2020 - 17:41
1592Protokoły 2009/201022.10.2020 - 17:41
2574Nr 598 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Joanny SZTEYN22.10.2020 - 17:40
1131Nr 6/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 17:40
3619200322.10.2020 - 17:40
7001Regulamin organizacyjny katedry22.10.2020 - 17:39
614Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 17:39
2908Nr 315 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 118 oraz 160 miasta Olsztyn22.10.2020 - 17:39
503Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 22.10.2020 - 17:38
18601Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni22.10.2020 - 17:38
478Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pediatrii Klinicznej22.10.2020 - 17:38
2396Nr 33/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2012 roku22.10.2020 - 17:37
3198Zarządzenie Nr 41/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”22.10.2020 - 17:37
10508Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó22.10.2020 - 17:37
2157Nr 31/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 4/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201622.10.2020 - 17:37
18683Status prawny Uczelni22.10.2020 - 17:36
354Nr 61/ 2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym22.10.2020 - 17:36
24407Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 17:36
3309Nr 404 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia22.10.2020 - 17:36
2657Nr 51 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach22.10.2020 - 17:35
2936Nr 731 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2015/201622.10.2020 - 17:35
853Nr 28/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2018/201922.10.2020 - 17:35
106Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 22.10.2020 - 17:35
715Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 17:35
3992D E C Y Z J A Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.10.2020 - 17:35
38548Wydział Prawa i Administracji22.10.2020 - 17:34
1914Zarządzenie Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami odnowy biologicznej”22.10.2020 - 17:34
12381Rzecznik Patentowy22.10.2020 - 17:32
691Nr 72/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Nauk o Środowisku i na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 17:32

Łącznie 27295987 odwiedzin dla wszystkich podstron.