Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9864Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem28.02.2020 - 12:25
9778Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.02.2020 - 12:03
9776Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni28.02.2020 - 11:15
9693Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej28.02.2020 - 13:05
9652Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych28.02.2020 - 12:48
9635Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201728.02.2020 - 19:02
9506Władze Wydziału Nauki o Żywności28.02.2020 - 11:41
9504Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku28.02.2020 - 15:59
9478Czesne28.02.2020 - 13:35
9420Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 26.02.2020 - 14:18
9413Wydział Nauk o Środowisku28.02.2020 - 16:07
9383Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”27.02.2020 - 20:41
9348Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów28.02.2020 - 14:47
9329Współpraca Międzynarodowa28.02.2020 - 17:52
9319Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu28.02.2020 - 19:25
9193ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.02.2020 - 09:58
9167Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 28.02.2020 - 15:05
9113Rada Wydziału Teologii28.02.2020 - 17:13
9103Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201327.02.2020 - 02:47
9018Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 28.02.2020 - 06:03
8997Kompetencje Prorektora ds. Kadr28.02.2020 - 04:35
8979Władze Wydziału Prawa i Administracji28.02.2020 - 13:28
8947Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych28.02.2020 - 12:09
8902Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych28.02.2020 - 13:24
8872Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej28.02.2020 - 13:22
8857Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 28.02.2020 - 12:03
8762Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii28.02.2020 - 16:44
8747Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej28.02.2020 - 15:39
8728Studia niestacjonarne 2008/200928.02.2020 - 05:36
8693Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych28.02.2020 - 00:04

Łącznie 24632657 odwiedzin dla wszystkich podstron.