Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2739Decyzja Nr 24/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Wydziałowego Zespołu Re25.02.2020 - 04:59
1502Decyzja Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk25.02.2020 - 20:04
3826Decyzja Nr 25/2008 Rektora z dnia 10 października 2008 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy. 25.02.2020 - 05:44
3001Decyzja Nr 25/2009 Rektora z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji oceniającej oraz powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich n25.02.2020 - 20:09
1629Decyzja Nr 25/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2010/2025.02.2020 - 22:10
2669Decyzja Nr 25/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/201224.02.2020 - 15:20
1451Decyzja Nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni24.02.2020 - 00:37
2013Decyzja Nr 26/2008 Rektora z dnia 10 października 2008 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii23.02.2020 - 05:32
1788Decyzja Nr 26/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany składu zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizac24.02.2020 - 06:39
2647Decyzja Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie24.02.2020 - 09:50
1824Decyzja Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyn25.02.2020 - 15:23
2604Decyzja Nr 26/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2011/222.02.2020 - 00:15
2625Decyzja Nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na I roku stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/201325.02.2020 - 15:52
2587Decyzja Nr 27 2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201322.02.2020 - 15:28
1900Decyzja Nr 27/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji nadzorującej przekazanie dokumentacji projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorst25.02.2020 - 16:13
1822Decyzja Nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie składu osobowego Komisji Etyki 23.02.2020 - 07:56
1611Decyzja Nr 27/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości kosztów doświadczeń prowadzonych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni25.02.2020 - 16:02
1817Decyzja Nr 27/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności oraz użyt25.02.2020 - 21:12
2115Decyzja Nr 28/2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt23.02.2020 - 09:44
1682Decyzja Nr 28/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany składu zespołu zarządzającego projektem nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw poprzez realizac23.02.2020 - 23:39
2634Decyzja Nr 28/2010 Rektora z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania zespołów ds. przeglądu warunków pracy.22.02.2020 - 00:14
1700Decyzja Nr 28/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zasad wykorzystania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obiektów zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych lub nabytych25.02.2020 - 20:35
1923Decyzja Nr 28/2012 z dnia 16 lipca 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad realizacji nadzoru nad Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie25.02.2020 - 03:46
1794Decyzja Nr 29 Rektora z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności25.02.2020 - 20:06
2143Decyzja Nr 29/2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym25.02.2020 - 06:34
1682Decyzja Nr 29/2010 Rektora z dnia 6 września 2010 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Teologii25.02.2020 - 10:17
1855Decyzja Nr 29/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu oceny zgodności realizacji projektu POIG.01.03.01-00-204/09 z zapisami umowy o dofinansowanie w 2010 r.23.02.2020 - 17:46
1462Decyzja Nr 29/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczy23.02.2020 - 08:08
3064Decyzja Nr 3 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie: zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.25.02.2020 - 21:34
2424Decyzja Nr 3 z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zasad nadawania imion gmachom, audytoriom i salom wykładowym.25.02.2020 - 15:31

Łącznie 24600501 odwiedzin dla wszystkich podstron.