Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
912Nr 56/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie naukowej medycyna na rok akad. 2017/2018 na Wydziale Lekarskim03.08.2020 - 13:51
1498Nr 826 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Uścisk dłoni” w Brześciu, Białoruś03.08.2020 - 13:57
1951Nr 38/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu dodatkowych praktyk dla studentek i studentów studiów I stopnia kierunku zamawianego ochrona środowiska03.08.2020 - 14:12
1492Nr 57/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie powołania liderów projektów priorytetowych zgłoszonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na lata 2014-202003.08.2020 - 14:16
1817Nr 406 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Bożeny SZAFRAŃSKIEJ03.08.2020 - 14:23
1667Decyzja Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk03.08.2020 - 14:33
1208UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY03.08.2020 - 14:54
1857Decyzja Nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016 03.08.2020 - 14:59
212Nr 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 16.03.08.2020 - 15:24
1705Stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie03.08.2020 - 15:32
2626R E G U L A M I N UCZELNIANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE03.08.2020 - 15:46
1299Nr 31 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmińskiej03.08.2020 - 16:05
1243Nr 295 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci Wschodnioeuropejskiej (East-European Net)03.08.2020 - 16:07
1279Nr 113 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia zaoczne w Uniwersytecie w 2004 r., na kierunki, na których przewidziano egzaminy wstępne kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury" 03.08.2020 - 16:07
565Nr 53/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...03.08.2020 - 16:08
752Konkurs na stanowisko Pracownika Naukowo-Technicznego03.08.2020 - 16:29
2185Nr 403 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 03.08.2020 - 16:32
2454UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY03.08.2020 - 16:33
2001Decyzja Nr 14/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kosztów z tytułu używania przez pracowników telefonów komórkow03.08.2020 - 16:41
1339KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO03.08.2020 - 16:44
1659Nr 581 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie03.08.2020 - 16:45
1831Nr 422 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 24 z dnia 21 września 2012 roku03.08.2020 - 16:46
156Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)03.08.2020 - 16:58
2684Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM03.08.2020 - 17:02
1327Nr 40/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych03.08.2020 - 17:02
999konkurs na stanowisko specjalisty inzynieryjno-technicznego w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych03.08.2020 - 17:08
1488Nr 73/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich...03.08.2020 - 17:09
2554Zarządzenie nr 5 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej ”.03.08.2020 - 17:15
2402Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2006 r.03.08.2020 - 18:06
2352Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2009/201003.08.2020 - 18:12

Łącznie 26480687 odwiedzin dla wszystkich podstron.