Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
194Nr 128/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Emisja głosu i retoryka funkcyjna” 11.08.2020 - 13:44
908Nr 84/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny parametrycznej11.08.2020 - 14:11
3070Nr 586 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 14:20
311Nr 203/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny matematyka11.08.2020 - 14:24
4155Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2010 rok11.08.2020 - 14:48
308Nr 78/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego11.08.2020 - 14:49
3114STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku11.08.2020 - 14:49
350Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 11.08.2020 - 14:50
2896Działalność badawcza Uniwersytetu11.08.2020 - 14:50
3399 w roku akademickim 2011/201211.08.2020 - 15:01
3068STANOWISKO Senatu UWM z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 15:11
2699STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie negocjacji dotyczących podjęcia prac zmierzających do wyboru opcji sfinansowania wyposażenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztyni11.08.2020 - 15:29
2857Nr 136 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum11.08.2020 - 15:33
2651STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku 11.08.2020 - 15:35
2964Zarządzenie Nr 9 z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie wydawania zaświadczeń absolwentom Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM ubiegającym się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa 11.08.2020 - 15:54
323Nr 106/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z201/18 11.08.2020 - 16:01
1303Nr 92/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2017/201811.08.2020 - 16:10
2403Zarządzenie Nr 29 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka”. 11.08.2020 - 16:17
243Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej 11.08.2020 - 16:26
1532Nr 793 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z The Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, Japonia11.08.2020 - 16:39
2359Zarządzenie Nr 10 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych”.11.08.2020 - 16:55
996Nr 35/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok akademicki 2017/201811.08.2020 - 17:08
3006Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 17:59
2512Protokół nr 15 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2006 r.11.08.2020 - 18:10
1111KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ11.08.2020 - 18:15
1126Nr 70/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 18:28
288Nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”...11.08.2020 - 18:31
680Konkurs na stanowisko Studenta - Stypendysty w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 18:43
2736Nr 40 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ lub jego zastępcę11.08.2020 - 18:45
1429Nr 831 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Kłajpedzie, Litwa11.08.2020 - 19:09

Łącznie 26541571 odwiedzin dla wszystkich podstron.