Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1707Nr 325 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny CHŁOSTY-ZIELONKI na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego30.05.2020 - 06:54
1745Nr 317 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Południowym w Bahia Blanca, Argentyna30.05.2020 - 06:54
2113Nr 306 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. 30.05.2020 - 06:54
1830Nr 303 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania podjęcia dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Dorotę LIS-STARANOWICZ30.05.2020 - 06:54
1933Nr 297 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/201330.05.2020 - 06:54
2459Nr 289 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy o współpracy z CSK Food Enrichment b.v.30.05.2020 - 06:54
2382Nr 288 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, aduwantowej terapii..."30.05.2020 - 06:54
2861Nr 283 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na terenie miasteczka akademickiego KORTOWO30.05.2020 - 06:54
2501Nr 282 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 z dnia 16 grudnia 2011roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.05.2020 - 06:54
2697Nr 262 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2012/201330.05.2020 - 06:55
2308Nr 259 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Nauk o Życiu Uniwersytetu w Tokio, Japonia.30.05.2020 - 06:55
2598Nr 258 dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sheffield, Wielka Brytania.30.05.2020 - 06:55
2309Nr 256 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Mołdawii, Republika Mołdawii.30.05.2020 - 06:55
2040Nr 244 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Jadwigi SNARSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego30.05.2020 - 06:55
2559Nr 234 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie opłat za wykorzystanie pomieszczeń Uniwersytetu w celu wykonywania badań30.05.2020 - 06:55
2423Nr 229 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 189 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo...30.05.2020 - 06:55
2219Nr 218 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2013/201430.05.2020 - 06:55
2240Nr 205 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Stanisława MILEWSKIEGO30.05.2020 - 06:55
2249Nr 203 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok30.05.2020 - 06:55
2377Nr 199 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201630.05.2020 - 06:55
2371Nr 191 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy Placu Jedności Słowiańskiej 230.05.2020 - 06:55
2234Nr 186 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego30.05.2020 - 06:55
2128Nr 180 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Wojciecha GOTKIEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego30.05.2020 - 06:55
2224Nr 178 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Jerzego KALECZYCA30.05.2020 - 06:55
4338Nr 170 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie30.05.2020 - 06:55
2529Nr 167 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina30.05.2020 - 06:55
2326Nr 162 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER30.05.2020 - 06:56
3295Nr 160 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Zajączki 12/3, gmina Ostróda30.05.2020 - 06:56
2987Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.05.2020 - 06:56
2261Nr 145 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Dariusza MIKULSKIEGO30.05.2020 - 06:56

Łącznie 25794811 odwiedzin dla wszystkich podstron.