Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1411UCHWAŁA Nr 725 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia Umowy Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a ENERGA Innowacje Sp. z o.o. oraz Instytutem M12.10.2019 - 16:29
2244Nr 459 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji12.10.2019 - 16:30
2150Nr 301 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2010 rok.12.10.2019 - 16:33
1307Nr 37/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 rokuw sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2015/201612.10.2019 - 16:37
2298Nr 259 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Arkadiusza LETKIEWICZA12.10.2019 - 16:40
842Nr 46/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.10.2019 - 16:45
1993Nr 441 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Hanny CIECIERSKIEJ 12.10.2019 - 16:48
2183Nr 609 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 538 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu zasad podziału i trybu przyznawania nagród Rektora12.10.2019 - 17:03
2355Zarządzenie Nr 1 z dnia 10 stycznia 2007 roku zmieniające Zarządzenie Nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 12.10.2019 - 17:20
2592Decyzja Nr 19 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: cennika opłat za opracowanie ocen i raportów w procesie rejestracji środków ochrony roślin.12.10.2019 - 17:26
1813Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.10.2019 - 17:34
623Załącznik nr. 112.10.2019 - 17:34
2594Nr 49 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 200612.10.2019 - 17:40
1080Nr 77/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa12.10.2019 - 17:46
1018Nr 13/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie prawa finansów publicznych12.10.2019 - 17:47
1389Decyzja Nr 50/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 12.10.2019 - 17:50
1043Nr 6 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie szkoły publicznej "XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie12.10.2019 - 17:59
1321Nr 283 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego dr. Rogerowi Fenwick'owi12.10.2019 - 18:14
1074Nr 51/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych12.10.2019 - 18:15
1103Konkurs na stanowisko Konsultanta ds. Programów Ramowych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej12.10.2019 - 18:27
2012UCHWAŁA Nr 217 Senatu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Anny Zellmy 12.10.2019 - 18:28
2283słownik skrótów12.10.2019 - 18:29
2952Decyzja Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazur12.10.2019 - 18:49
1095Nr 271 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku administracja12.10.2019 - 19:01
132Konkurs nr 1 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 12.10.2019 - 19:05
1409Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie12.10.2019 - 19:10
2770Decyzja Nr 38/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego 12.10.2019 - 19:30
1645Nr 87/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku12.10.2019 - 19:33
1663Decyzja Nr 31/2009 Rektora z dnia 04 września 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu 12.10.2019 - 19:40
1489Nr 411 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Marcina DĘBOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego12.10.2019 - 19:43

Łącznie 23144215 odwiedzin dla wszystkich podstron.