Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1031Nr 61/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego22.10.2020 - 02:20
1101Nr 55/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk o Zdrowiu22.10.2020 - 02:20
993Nr 54/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Lekarskim22.10.2020 - 02:20
1148Nr 34/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie ustalenia na 2017 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:21
1035Nr 16/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 49/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 02:22
1298Nr 12/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 97/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016...22.10.2020 - 02:22
1197Nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniająca Decyzję Nr 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości...22.10.2020 - 02:22
1095Nr 5/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej22.10.2020 - 02:22
1112Nr 2/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomośc22.10.2020 - 02:22
1089Nr 96/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Środowisku22.10.2020 - 02:22
1119Nr 93/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Doktorantów na kadencję 2016-202022.10.2020 - 02:22
1086Nr 92/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020 22.10.2020 - 02:22
1009Nr 88/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln22.10.2020 - 02:23
1244Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej K22.10.2020 - 02:23
1035Nr 75/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu, w toku projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, na stanowiska instruktorów i technika symulacji medycznej...22.10.2020 - 02:23
1051Nr 72/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku22.10.2020 - 02:23
1043Nr 71/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej22.10.2020 - 02:23
1345Nr 68/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2016/201722.10.2020 - 02:23
1025Nr 62/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich22.10.2020 - 02:26
944Nr 44/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:26
1628Nr 57/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania regulaminu wynagradzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:29
1679Decyzja Nr 62/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w z dnia 19 września 2012 r. w sprawie powołania Uc22.10.2020 - 02:34
758Nr 24/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania22.10.2020 - 02:34
1752Decyzja Nr 30/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchom22.10.2020 - 02:35
1654Decyzja Nr 29/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej priorytetowych kierunków przyrodniczy22.10.2020 - 02:35
1713Decyzja Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazursk22.10.2020 - 02:35
2001Decyzja Nr 20/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych oraz Kom22.10.2020 - 02:35
1676Decyzja Nr 11/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia do p22.10.2020 - 02:35
1628DECYZJA Nr 8 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:36
1537Nr 168 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA22.10.2020 - 02:36

Łącznie 27327826 odwiedzin dla wszystkich podstron.