Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2106Nr 42/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołów do realizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie programu Green University27.03.2020 - 08:32
8161Ramowy kalendarz wyborczy27.03.2020 - 08:34
328Nr 195/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej przewodniczącego 27.03.2020 - 08:38
3950DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 27.03.2020 - 08:40
169Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa27.03.2020 - 08:46
906Nr 17/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości,stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 27.03.2020 - 09:06
1471Nr 61/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2015/201627.03.2020 - 09:44
1101Nr 55/2016 z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wysokości opłat za komercyjne udostępnienie sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim27.03.2020 - 09:47
2641Decyzja Nr 55/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalania wysokości dodatku funkcyjnego dla kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w k27.03.2020 - 09:49
1884Decyzja Nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr OR14-61724-OR1400002/10 pt. Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle27.03.2020 - 10:08
1319Protokół Nr 44 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku27.03.2020 - 10:16
975Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa27.03.2020 - 10:24
5807Decyzja Nr 18/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych27.03.2020 - 10:29
4064Decyzja Nr 17 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza27.03.2020 - 10:32
2133Decyzja Nr 41/2009 Rektora z dnia 21 października 2009 roku w sprawie powołania kierownika Projektu POIG.01.03.01-00-204/09 pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca27.03.2020 - 10:41
1940Decyzja Nr 15/2009 Rektora z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z sal dydaktycznych i urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.03.2020 - 10:47
318Nr 72/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza 27.03.2020 - 11:05
756Nr 20/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego27.03.2020 - 11:27
922Nr 86/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln27.03.2020 - 11:32
1820Decyzja Nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do realizacji zadań uczelni medycznej i upoważnienia do podejmowania określonych czynności prawnych27.03.2020 - 11:41
2673OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM27.03.2020 - 11:44
1041Nr 50/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw przygotowania programu rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego w Łężanach27.03.2020 - 11:46
899Nr 95/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 64/2017 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2017/201827.03.2020 - 11:48
1578Protokół Nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku27.03.2020 - 11:51
1785Nr 17/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 27.03.2020 - 11:58
2302Protokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2008 r. 27.03.2020 - 11:59
286Nr 169/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2019/202027.03.2020 - 12:01
1583Decyzja Nr 52/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzycz27.03.2020 - 12:02
824Nr 61/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika II Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego27.03.2020 - 12:02
699Nr 21/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki27.03.2020 - 12:02

Łącznie 24968077 odwiedzin dla wszystkich podstron.