Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
144JUSTYNA MARIA DULSKA25.01.2021 - 05:38
145Nr 115/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Sztuki25.01.2021 - 03:50
145Nr 137/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 203/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka25.01.2021 - 11:15
147Nr 83/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-202425.01.2021 - 05:25
147Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202425.01.2021 - 15:22
147Nr 113/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji 25.01.2021 - 10:53
147Nr 135/2020 z dnia 10 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)25.01.2021 - 05:02
147Nr 166/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej dla doktorantów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021 25.01.2021 - 07:56
147Nr 200/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 229/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego25.01.2021 - 12:02
148Nr 91/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii na kadencję 2020-202425.01.2021 - 09:41
148Nr 82/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego na kadencję 2020-202425.01.2021 - 07:19
148Nr 15 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 666 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim 25.01.2021 - 15:51
150Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202425.01.2021 - 12:04
150Nr 159/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-202421.01.2021 - 10:21
150Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin 25.01.2021 - 15:24
150Nr 186/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na kadencję 2020-202423.01.2021 - 19:59
150Nr 193/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji na okres do 31 grudnia 2021 r.25.01.2021 - 06:17
151Nr 104/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej25.01.2021 - 05:16
151Nr 151/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” umowa o dofinansowanie nr nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-0025.01.2021 - 20:47
152Terminy posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202126.01.2021 - 00:46
152Nr 163/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie uchylenia Decyzji nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie owołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia25.01.2021 - 05:06
153Nr 106/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 25.01.2021 - 15:23
153Nr 105/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej25.01.2021 - 09:01
153Nr 145/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...25.01.2021 - 02:10
153Nr 188/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2020/202125.01.2021 - 22:20
153Nr 118/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 07:46
154Nr 75/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania25.01.2021 - 03:30
154Nr 100/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego25.01.2021 - 07:56
154Nr 171/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 25.01.2021 - 23:47
155Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2021 - 02:21

Łącznie 28169476 odwiedzin dla wszystkich podstron.