Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8998Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu16.06.2019 - 13:51
8958Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych16.06.2019 - 14:52
8944Władze Wydziału Humanistycznego16.06.2019 - 22:37
8944Władze Wydziału Nauk o Środowisku17.06.2019 - 05:21
8897Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 16.06.2019 - 16:31
8889Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej17.06.2019 - 12:26
8846Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”16.06.2019 - 22:21
8762ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.06.2019 - 20:04
8759Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201716.06.2019 - 10:10
8743Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201317.06.2019 - 00:30
8741Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku17.06.2019 - 03:34
8664Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni17.06.2019 - 00:25
8656Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych16.06.2019 - 08:04
8623Wydział Nauk o Środowisku17.06.2019 - 03:50
8551Współpraca Międzynarodowa17.06.2019 - 13:51
8550Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 17.06.2019 - 13:08
8420Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 17.06.2019 - 10:15
8357Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych17.06.2019 - 05:06
8289Rada Wydziału Teologii17.06.2019 - 08:54
8278Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych16.06.2019 - 14:30
8226 Studia niestacjonarne 2009/201017.06.2019 - 06:31
8216Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 17.06.2019 - 10:17
8190Władze Wydziału Nauki o Żywności17.06.2019 - 10:45
8179Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii16.06.2019 - 14:06
8153Studia niestacjonarne 2008/200917.06.2019 - 06:44
8139Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej17.06.2019 - 07:35
8120LISTA ELEKTORÓW16.06.2019 - 07:44
8085Organizacja roku akademickiego 2007/200816.06.2019 - 09:27
8058Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów17.06.2019 - 12:59
8049Punkt pralniczy16.06.2019 - 18:15

Łącznie 21835227 odwiedzin dla wszystkich podstron.