Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10207Gospodarowanie odpadami03.07.2020 - 06:25
10177Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem03.07.2020 - 08:32
10144Nowi Studenci02.07.2020 - 19:47
10143Władze Wydziału Nauki o Żywności02.07.2020 - 23:17
10113Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 03:12
10112Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej03.07.2020 - 09:24
10026Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych02.07.2020 - 18:35
9953Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów03.07.2020 - 00:33
9839Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku03.07.2020 - 10:20
9816Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201701.07.2020 - 10:15
9804Wydział Nauk o Środowisku03.07.2020 - 01:36
9693Czesne03.07.2020 - 00:28
9666Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”03.07.2020 - 09:28
9659Współpraca Międzynarodowa03.07.2020 - 06:20
9655Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 03.07.2020 - 02:17
9557Władze Wydziału Prawa i Administracji03.07.2020 - 06:45
9524Kompetencje Prorektora ds. Kadr03.07.2020 - 02:27
9492Rada Wydziału Teologii02.07.2020 - 14:53
9476Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu30.06.2020 - 10:48
9453Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 03.07.2020 - 08:55
9395ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie02.07.2020 - 02:06
9333Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 03.07.2020 - 09:56
9282Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych02.07.2020 - 23:33
9281Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201302.07.2020 - 20:02
9270Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej03.07.2020 - 11:51
9244Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 30.06.2020 - 17:58
9177Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich03.07.2020 - 01:00
9174Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej03.07.2020 - 03:45
9151Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 03.07.2020 - 09:10
9042Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych02.07.2020 - 07:52

Łącznie 26129987 odwiedzin dla wszystkich podstron.