Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10225Gospodarowanie odpadami10.07.2020 - 11:10
10195Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem11.07.2020 - 13:40
10160Władze Wydziału Nauki o Żywności11.07.2020 - 14:31
10149Nowi Studenci10.07.2020 - 10:57
10139Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej11.07.2020 - 23:22
10130Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.07.2020 - 15:48
10045Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych12.07.2020 - 01:48
9990Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów11.07.2020 - 18:57
9852Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku11.07.2020 - 10:13
9832Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201711.07.2020 - 22:28
9813Wydział Nauk o Środowisku10.07.2020 - 14:30
9707Czesne09.07.2020 - 19:04
9687Współpraca Międzynarodowa11.07.2020 - 20:54
9683Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”10.07.2020 - 06:22
9671Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 11.07.2020 - 10:09
9578Władze Wydziału Prawa i Administracji11.07.2020 - 10:03
9554Kompetencje Prorektora ds. Kadr12.07.2020 - 01:31
9514Rada Wydziału Teologii12.07.2020 - 02:07
9482Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu09.07.2020 - 11:51
9471Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 12.07.2020 - 01:34
9405ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.07.2020 - 20:30
9402Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 11.07.2020 - 22:02
9299Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201311.07.2020 - 04:10
9298Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej11.07.2020 - 17:04
9297Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych11.07.2020 - 21:34
9252Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 11.07.2020 - 07:47
9222Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich11.07.2020 - 04:38
9183Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej11.07.2020 - 19:51
9172Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 11.07.2020 - 18:08
9049Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych12.07.2020 - 01:32

Łącznie 26217368 odwiedzin dla wszystkich podstron.