Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9008Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu24.06.2019 - 17:51
8989Władze Wydziału Nauk o Środowisku25.06.2019 - 21:25
8984Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych26.06.2019 - 05:09
8981Władze Wydziału Humanistycznego26.06.2019 - 06:30
8924Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej26.06.2019 - 02:39
8917Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 26.06.2019 - 07:48
8860Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”26.06.2019 - 05:36
8786ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.06.2019 - 21:28
8786Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201726.06.2019 - 05:43
8769Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku26.06.2019 - 07:47
8753Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201326.06.2019 - 01:58
8705Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni26.06.2019 - 02:10
8665Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych26.06.2019 - 05:57
8644Wydział Nauk o Środowisku26.06.2019 - 02:55
8587Współpraca Międzynarodowa26.06.2019 - 07:30
8568Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 26.06.2019 - 05:31
8438Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 25.06.2019 - 10:36
8368Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych25.06.2019 - 17:11
8323Rada Wydziału Teologii26.06.2019 - 00:41
8304Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych26.06.2019 - 05:40
8249Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 26.06.2019 - 03:06
8236 Studia niestacjonarne 2009/201026.06.2019 - 04:08
8231Władze Wydziału Nauki o Żywności26.06.2019 - 06:45
8207Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii26.06.2019 - 06:56
8177Studia niestacjonarne 2008/200926.06.2019 - 05:47
8165Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej26.06.2019 - 04:54
8134LISTA ELEKTORÓW26.06.2019 - 01:56
8102Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów26.06.2019 - 07:08
8098Organizacja roku akademickiego 2007/200825.06.2019 - 17:31
8072Punkt pralniczy26.06.2019 - 06:21

Łącznie 21922100 odwiedzin dla wszystkich podstron.