Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10836Gospodarowanie odpadami12.04.2021 - 11:06
10808Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 12.04.2021 - 12:02
10786Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem12.04.2021 - 09:41
10729Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó10.04.2021 - 23:30
10659Procedura antyplagiatowa11.04.2021 - 11:22
10651Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.04.2021 - 06:12
10630Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych11.04.2021 - 23:21
10553Władze Wydziału Prawa i Administracji12.04.2021 - 10:19
10475Kompetencje Prorektora ds. Kadr12.04.2021 - 09:15
10458Studia stacjonarne 2009/201004.04.2021 - 10:04
10428Wydział Nauk o Środowisku12.04.2021 - 11:17
10409Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku11.04.2021 - 03:25
10344Współpraca Międzynarodowa12.04.2021 - 10:58
10321Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201711.04.2021 - 03:57
10313Nowi Studenci07.04.2021 - 23:47
10295Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201912.04.2021 - 06:59
10294Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”11.04.2021 - 08:13
10232Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich12.04.2021 - 11:08
10181Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej10.04.2021 - 10:30
10093Rada Wydziału Teologii09.04.2021 - 21:44
10087Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 12.04.2021 - 04:40
10072Czesne12.04.2021 - 06:41
10048Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 12.04.2021 - 12:35
9857Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych11.04.2021 - 20:17
9779ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie12.04.2021 - 03:46
9774Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 12.04.2021 - 06:19
9748Dział Planowania i Analiz12.04.2021 - 12:45
9722Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu12.04.2021 - 08:55
9716Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 11.04.2021 - 08:10
9646Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej12.04.2021 - 03:23

Łącznie 28894717 odwiedzin dla wszystkich podstron.