Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7822Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów18.02.2018 - 23:26
7694Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych18.02.2018 - 23:12
7644Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN18.02.2018 - 11:12
7525Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku18.02.2018 - 16:34
7516Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem18.02.2018 - 16:25
7494Organizacja roku akademickiego 2007/200818.02.2018 - 19:14
7466Władze Wydziału Humanistycznego18.02.2018 - 22:22
7412Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat18.02.2018 - 20:54
7397Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 18.02.2018 - 21:08
7382Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 18.02.2018 - 14:43
7347Studia stacjonarne 2008/200918.02.2018 - 16:28
7321LISTA ELEKTORÓW18.02.2018 - 17:23
7252Ramowy kalendarz wyborczy18.02.2018 - 20:50
7249Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 18.02.2018 - 23:18
7236Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej18.02.2018 - 07:27
7223Studia niestacjonarne 2008/200918.02.2018 - 18:22
7184Władze Wydziału Nauk o Środowisku18.02.2018 - 23:19
7175Wydział Nauk o Środowisku17.02.2018 - 16:14
7166Współpraca Międzynarodowa18.02.2018 - 23:25
7155Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201718.02.2018 - 23:21
7120Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.18.02.2018 - 21:10
7116Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201218.02.2018 - 18:56
7089Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 18.02.2018 - 22:12
7053Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 18.02.2018 - 14:52
7016Punkt pralniczy17.02.2018 - 05:15
7012Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.18.02.2018 - 23:09
7003Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii18.02.2018 - 14:59
6998Organizacja roku akademickiego 2008/200918.02.2018 - 22:46
6982Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.18.02.2018 - 21:38
6922Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni18.02.2018 - 21:46

Łącznie 17000672 odwiedzin dla wszystkich podstron.