Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7935 Studia niestacjonarne 2009/201023.04.2018 - 03:12
7871Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych23.04.2018 - 12:54
7867Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych22.04.2018 - 13:00
7743Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem23.04.2018 - 12:15
7727Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat23.04.2018 - 12:53
7665Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku22.04.2018 - 15:28
7652Władze Wydziału Humanistycznego22.04.2018 - 23:12
7597Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 23.04.2018 - 14:06
7587Organizacja roku akademickiego 2007/200822.04.2018 - 10:22
7536Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 23.04.2018 - 11:40
7475Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej22.04.2018 - 15:44
7453LISTA ELEKTORÓW22.04.2018 - 03:45
7437Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 23.04.2018 - 12:06
7416Władze Wydziału Nauk o Środowisku22.04.2018 - 13:59
7411Studia stacjonarne 2008/200921.04.2018 - 08:28
7394Wydział Nauk o Środowisku23.04.2018 - 10:21
7340Ramowy kalendarz wyborczy18.04.2018 - 03:43
7337Współpraca Międzynarodowa23.04.2018 - 08:37
7330Studia niestacjonarne 2008/200921.04.2018 - 14:55
7242Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.23.04.2018 - 12:00
7235Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201723.04.2018 - 13:11
7213Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201223.04.2018 - 01:43
7193Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 22.04.2018 - 13:59
7186Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.23.04.2018 - 13:16
7183Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 21.04.2018 - 08:43
7178Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni23.04.2018 - 13:08
7175Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii21.04.2018 - 11:37
7161Punkt pralniczy21.04.2018 - 08:49
7083Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.22.04.2018 - 22:35
7044Organizacja roku akademickiego 2008/200917.04.2018 - 15:23

Łącznie 17867231 odwiedzin dla wszystkich podstron.