Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8780Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 23.04.2019 - 14:39
8753Władze Wydziału Humanistycznego23.04.2019 - 08:05
8707Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej21.04.2019 - 14:36
8704Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”22.04.2019 - 03:38
8698Władze Wydziału Nauk o Środowisku23.04.2019 - 13:26
8675Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201723.04.2019 - 07:40
8659ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.04.2019 - 07:42
8650Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201323.04.2019 - 16:04
8589Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich23.04.2019 - 15:36
8588Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych20.04.2019 - 22:26
8569Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku22.04.2019 - 13:54
8491Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni23.04.2019 - 08:37
8447Wydział Nauk o Środowisku23.04.2019 - 15:44
8411Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 21.04.2019 - 12:39
8381Współpraca Międzynarodowa23.04.2019 - 14:33
8285Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych23.04.2019 - 06:50
8281Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 23.04.2019 - 04:42
8193 Studia niestacjonarne 2009/201019.04.2019 - 20:31
8155Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych23.04.2019 - 09:58
8082Rada Wydziału Teologii22.04.2019 - 04:17
8068Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii23.04.2019 - 12:26
8067Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 20.04.2019 - 14:08
8050Studia niestacjonarne 2008/200922.04.2019 - 05:38
8038LISTA ELEKTORÓW23.04.2019 - 07:10
8017Organizacja roku akademickiego 2007/200822.04.2019 - 20:44
7986Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej23.04.2019 - 12:32
7951Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.23.04.2019 - 13:06
7938Punkt pralniczy23.04.2019 - 03:01
7930Władze Wydziału Nauki o Żywności23.04.2019 - 16:34
7853Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.22.04.2019 - 07:50

Łącznie 21188621 odwiedzin dla wszystkich podstron.