Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9850Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem25.02.2020 - 13:15
9770Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.02.2020 - 16:25
9767Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni25.02.2020 - 05:17
9681Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej25.02.2020 - 11:46
9644Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych25.02.2020 - 22:19
9628Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201724.02.2020 - 09:47
9497Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku25.02.2020 - 11:31
9477Władze Wydziału Nauki o Żywności25.02.2020 - 18:03
9472Czesne25.02.2020 - 16:19
9415Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 25.02.2020 - 21:19
9402Wydział Nauk o Środowisku25.02.2020 - 19:40
9380Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”24.02.2020 - 05:26
9334Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów25.02.2020 - 11:10
9322Współpraca Międzynarodowa25.02.2020 - 17:30
9314Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu25.02.2020 - 19:01
9186ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.02.2020 - 12:14
9159Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 25.02.2020 - 16:45
9105Rada Wydziału Teologii25.02.2020 - 22:04
9098Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201325.02.2020 - 08:26
9012Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 25.02.2020 - 22:39
8990Kompetencje Prorektora ds. Kadr25.02.2020 - 21:09
8969Władze Wydziału Prawa i Administracji25.02.2020 - 13:04
8942Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych25.02.2020 - 21:22
8901Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych24.02.2020 - 04:22
8868Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej25.02.2020 - 09:30
8849Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 25.02.2020 - 13:00
8755Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii25.02.2020 - 14:01
8731Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej25.02.2020 - 13:00
8724Studia niestacjonarne 2008/200925.02.2020 - 16:44
8691Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych25.02.2020 - 12:28

Łącznie 24600113 odwiedzin dla wszystkich podstron.