Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8463Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych09.12.2018 - 04:03
8453ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie09.12.2018 - 12:51
8439Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201309.12.2018 - 15:28
8428Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”08.12.2018 - 12:31
8354Władze Wydziału Humanistycznego09.12.2018 - 22:29
8325Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 09.12.2018 - 19:48
8283Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej09.12.2018 - 20:35
8221Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych09.12.2018 - 23:43
8201Władze Wydziału Nauk o Środowisku09.12.2018 - 15:14
8166Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku09.12.2018 - 00:48
8130Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych09.12.2018 - 20:05
8111 Studia niestacjonarne 2009/201009.12.2018 - 05:42
8092Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 09.12.2018 - 21:26
8049Wydział Nauk o Środowisku09.12.2018 - 18:36
8014Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni09.12.2018 - 21:14
8003Współpraca Międzynarodowa09.12.2018 - 19:33
7997Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 09.12.2018 - 23:46
7849Organizacja roku akademickiego 2007/200808.12.2018 - 08:45
7823Studia niestacjonarne 2008/200909.12.2018 - 00:56
7757Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii09.12.2018 - 21:54
7755LISTA ELEKTORÓW09.12.2018 - 14:48
7744Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych09.12.2018 - 21:59
7728Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 09.12.2018 - 11:39
7673Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.09.12.2018 - 00:53
7642Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej08.12.2018 - 17:52
7642Punkt pralniczy09.12.2018 - 19:35
7621Studia stacjonarne 2008/200909.12.2018 - 06:29
7583Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.09.12.2018 - 21:25
7573Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.09.12.2018 - 16:00
7572Rada Wydziału Teologii09.12.2018 - 01:19

Łącznie 19975217 odwiedzin dla wszystkich podstron.