Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7376Organizacja roku akademickiego 2007/200821.11.2017 - 00:28
7333Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką21.11.2017 - 03:53
7273CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201620.11.2017 - 19:03
7264Studia stacjonarne 2008/200921.11.2017 - 03:54
7244Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku21.11.2017 - 01:03
7220Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem21.11.2017 - 00:23
7219Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 21.11.2017 - 01:08
7159Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN21.11.2017 - 02:11
7148Władze Wydziału Humanistycznego21.11.2017 - 03:55
7139Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 21.11.2017 - 00:26
7130LISTA ELEKTORÓW20.11.2017 - 23:23
7129Ramowy kalendarz wyborczy21.11.2017 - 03:55
7083Studia niestacjonarne 2008/200921.11.2017 - 03:56
6999Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej21.11.2017 - 05:14
6947Współpraca Międzynarodowa20.11.2017 - 14:46
6935Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201221.11.2017 - 03:56
6925Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.21.11.2017 - 04:31
6905Organizacja roku akademickiego 2008/200921.11.2017 - 00:27
6902Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 21.11.2017 - 03:29
6899Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 21.11.2017 - 04:37
6877Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 21.11.2017 - 03:57
6847Wydział Nauk o Środowisku21.11.2017 - 01:53
6831Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.21.11.2017 - 03:57
6798Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat20.11.2017 - 13:52
6786Władze Wydziału Nauk o Środowisku21.11.2017 - 03:58
6755Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.21.11.2017 - 03:59
6745Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii21.11.2017 - 03:13
6740Punkt pralniczy20.11.2017 - 16:11
6596Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.21.11.2017 - 03:59
6546Bezzwrotne fundusze z UE20.11.2017 - 20:17

Łącznie 16048433 odwiedzin dla wszystkich podstron.