Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7097Senacka Komisja do spraw Kadrowych24.09.2017 - 00:36
7093Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 24.09.2017 - 23:33
7018Ramowy kalendarz wyborczy24.09.2017 - 22:33
6974LISTA ELEKTORÓW24.09.2017 - 23:36
6922Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 24.09.2017 - 22:18
6917Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku24.09.2017 - 02:28
6913Studia niestacjonarne 2008/200922.09.2017 - 22:22
6889Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem24.09.2017 - 21:34
6821Władze Wydziału Humanistycznego24.09.2017 - 00:16
6812Organizacja roku akademickiego 2008/200923.09.2017 - 23:50
6778Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201223.09.2017 - 23:42
6778Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN24.09.2017 - 18:27
6760Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką24.09.2017 - 05:02
6756Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.24.09.2017 - 05:55
6749Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej24.09.2017 - 18:29
6734Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 24.09.2017 - 11:59
6729Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.23.09.2017 - 04:15
6716Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 24.09.2017 - 17:39
6713Współpraca Międzynarodowa24.09.2017 - 17:07
6621Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.22.09.2017 - 18:19
6608CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201624.09.2017 - 23:27
6577Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii23.09.2017 - 16:44
6571Punkt pralniczy24.09.2017 - 13:06
6518Wydział Nauk o Środowisku24.09.2017 - 18:31
6511Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 24.09.2017 - 01:34
6406Władze Wydziału Nauk o Środowisku24.09.2017 - 17:34
6393Bezzwrotne fundusze z UE24.09.2017 - 18:29
6389Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.24.09.2017 - 17:42
6331Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat24.09.2017 - 22:27
6239Rada Wydziału Teologii24.09.2017 - 16:19

Łącznie 15200987 odwiedzin dla wszystkich podstron.