Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8009Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat18.06.2018 - 01:56
7993Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych18.06.2018 - 05:41
7971 Studia niestacjonarne 2009/201015.06.2018 - 08:58
7921Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych15.06.2018 - 14:24
7901Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem17.06.2018 - 10:15
7771Władze Wydziału Humanistycznego16.06.2018 - 11:58
7750Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku16.06.2018 - 15:56
7715Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 18.06.2018 - 07:39
7642Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 18.06.2018 - 06:17
7626Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej18.06.2018 - 07:25
7624Organizacja roku akademickiego 2007/200815.06.2018 - 10:05
7592Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 16.06.2018 - 17:29
7519Władze Wydziału Nauk o Środowisku18.06.2018 - 07:46
7506LISTA ELEKTORÓW16.06.2018 - 22:09
7496Wydział Nauk o Środowisku16.06.2018 - 18:49
7451Studia stacjonarne 2008/200917.06.2018 - 22:06
7438Współpraca Międzynarodowa16.06.2018 - 22:46
7402Studia niestacjonarne 2008/200916.06.2018 - 03:05
7385Ramowy kalendarz wyborczy18.06.2018 - 00:10
7335Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.18.06.2018 - 07:37
7312Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201716.06.2018 - 08:36
7288Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201217.06.2018 - 05:20
7274Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.18.06.2018 - 07:36
7270Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii18.06.2018 - 08:20
7269Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni18.06.2018 - 01:50
7269Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 15.06.2018 - 11:37
7252Punkt pralniczy18.06.2018 - 08:21
7240Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 16.06.2018 - 20:09
7206Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych17.06.2018 - 21:34
7136Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.16.06.2018 - 04:15

Łącznie 18263795 odwiedzin dla wszystkich podstron.