Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10647Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 26.01.2021 - 07:55
10637Gospodarowanie odpadami26.01.2021 - 08:22
10627Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem26.01.2021 - 08:25
10620Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó26.01.2021 - 09:49
10526Procedura antyplagiatowa26.01.2021 - 08:22
10510Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 01:58
10456Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych26.01.2021 - 09:55
10413Studia stacjonarne 2009/201026.01.2021 - 07:33
10275Władze Wydziału Prawa i Administracji26.01.2021 - 08:15
10267Nowi Studenci25.01.2021 - 14:43
10259Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201726.01.2021 - 08:04
10255Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku26.01.2021 - 08:23
10249Wydział Nauk o Środowisku26.01.2021 - 00:06
10242Kompetencje Prorektora ds. Kadr24.01.2021 - 13:35
10196Współpraca Międzynarodowa26.01.2021 - 08:14
10129Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”26.01.2021 - 08:17
10121Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201926.01.2021 - 08:00
9982Czesne25.01.2021 - 03:09
9962Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich26.01.2021 - 06:38
9958Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 26.01.2021 - 08:22
9955Rada Wydziału Teologii26.01.2021 - 08:16
9915Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.01.2021 - 08:15
9904Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 26.01.2021 - 07:50
9730Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych26.01.2021 - 07:36
9680ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.01.2021 - 07:50
9660Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu26.01.2021 - 07:18
9609Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 26.01.2021 - 09:49
9603Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 25.01.2021 - 07:34
9525Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201326.01.2021 - 07:44
9520Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej26.01.2021 - 08:22

Łącznie 28180236 odwiedzin dla wszystkich podstron.