Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8371Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201317.10.2018 - 19:32
8337Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”16.10.2018 - 17:42
8289Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem17.10.2018 - 22:59
8224Władze Wydziału Humanistycznego17.10.2018 - 11:10
8149Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 17.10.2018 - 22:31
8083Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej17.10.2018 - 20:18
8082 Studia niestacjonarne 2009/201011.10.2018 - 01:44
8074Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych17.10.2018 - 07:41
8026Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku17.10.2018 - 19:17
7999Władze Wydziału Nauk o Środowisku17.10.2018 - 20:32
7986Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201717.10.2018 - 20:06
7981Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 17.10.2018 - 10:11
7909Wydział Nauk o Środowisku17.10.2018 - 23:55
7903Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 15.10.2018 - 18:02
7877Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych18.10.2018 - 01:00
7841Współpraca Międzynarodowa17.10.2018 - 21:35
7788Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni17.10.2018 - 22:25
7769Organizacja roku akademickiego 2007/200817.10.2018 - 21:01
7714Studia niestacjonarne 2008/200917.10.2018 - 07:22
7625LISTA ELEKTORÓW17.10.2018 - 21:12
7604Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii17.10.2018 - 20:38
7594Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.17.10.2018 - 20:19
7585Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 17.10.2018 - 13:35
7577Studia stacjonarne 2008/200915.10.2018 - 11:33
7568Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych18.10.2018 - 00:11
7524Ramowy kalendarz wyborczy18.10.2018 - 00:05
7514Punkt pralniczy17.10.2018 - 17:30
7499Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 17.10.2018 - 08:30
7496Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.16.10.2018 - 14:39
7472Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.17.10.2018 - 18:53

Łącznie 19515415 odwiedzin dla wszystkich podstron.