Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10118Nowi Studenci29.05.2020 - 12:24
10092Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem29.05.2020 - 21:19
10044Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 08:33
10018Władze Wydziału Nauki o Żywności29.05.2020 - 23:50
9980Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej29.05.2020 - 19:19
9939Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych29.05.2020 - 20:09
9816Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów29.05.2020 - 18:33
9760Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku29.05.2020 - 14:06
9760Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201728.05.2020 - 08:17
9715Wydział Nauk o Środowisku29.05.2020 - 17:16
9641Czesne28.05.2020 - 20:49
9595Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 29.05.2020 - 20:05
9589Współpraca Międzynarodowa29.05.2020 - 15:41
9559Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”28.05.2020 - 23:40
9430Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu29.05.2020 - 21:00
9423Władze Wydziału Prawa i Administracji29.05.2020 - 12:19
9407Rada Wydziału Teologii28.05.2020 - 18:00
9393Kompetencje Prorektora ds. Kadr29.05.2020 - 12:48
9386Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 28.05.2020 - 00:21
9344ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.05.2020 - 03:50
9344Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego29.05.2020 - 23:45
9239Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201326.05.2020 - 20:27
9203Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych29.05.2020 - 14:53
9191Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 29.05.2020 - 03:53
9150Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej29.05.2020 - 15:18
9106Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej28.05.2020 - 11:53
9073Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 29.05.2020 - 13:44
9053Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich29.05.2020 - 13:07
9018Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych28.05.2020 - 14:34
8966Studia niestacjonarne 2008/200929.05.2020 - 18:45

Łącznie 25765382 odwiedzin dla wszystkich podstron.