Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9001Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu18.06.2019 - 20:30
8964Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych18.06.2019 - 23:18
8950Władze Wydziału Humanistycznego18.06.2019 - 21:29
8948Władze Wydziału Nauk o Środowisku19.06.2019 - 00:08
8900Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 18.06.2019 - 20:30
8896Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej19.06.2019 - 07:32
8848Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”18.06.2019 - 23:28
8764Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201719.06.2019 - 07:09
8763ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.06.2019 - 00:18
8745Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201319.06.2019 - 07:03
8743Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku19.06.2019 - 01:02
8670Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni18.06.2019 - 17:16
8658Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych18.06.2019 - 17:38
8626Wydział Nauk o Środowisku19.06.2019 - 02:26
8558Współpraca Międzynarodowa19.06.2019 - 07:45
8551Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 17.06.2019 - 15:20
8429Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 19.06.2019 - 00:20
8362Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych18.06.2019 - 17:15
8293Rada Wydziału Teologii19.06.2019 - 07:32
8283Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych18.06.2019 - 20:15
8227 Studia niestacjonarne 2009/201018.06.2019 - 14:01
8224Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 18.06.2019 - 10:28
8195Władze Wydziału Nauki o Żywności19.06.2019 - 00:02
8185Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii18.06.2019 - 17:57
8155Studia niestacjonarne 2008/200919.06.2019 - 00:04
8147Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej19.06.2019 - 03:18
8122LISTA ELEKTORÓW18.06.2019 - 20:21
8090Organizacja roku akademickiego 2007/200818.06.2019 - 17:33
8064Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów18.06.2019 - 13:52
8054Punkt pralniczy18.06.2019 - 16:36

Łącznie 21851299 odwiedzin dla wszystkich podstron.