Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8188Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych15.08.2018 - 21:17
8180Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”14.08.2018 - 21:02
8052Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem15.08.2018 - 17:29
8021 Studia niestacjonarne 2009/201013.08.2018 - 08:58
8004Władze Wydziału Humanistycznego15.08.2018 - 21:00
7994Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych15.08.2018 - 14:58
7865Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku15.08.2018 - 22:16
7843Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 15.08.2018 - 01:46
7827Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 15.08.2018 - 22:18
7804Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej15.08.2018 - 15:10
7770Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 15.08.2018 - 17:28
7731Władze Wydziału Nauk o Środowisku14.08.2018 - 16:03
7686Organizacja roku akademickiego 2007/200813.08.2018 - 03:24
7638Wydział Nauk o Środowisku15.08.2018 - 16:47
7604Współpraca Międzynarodowa15.08.2018 - 22:26
7556Studia niestacjonarne 2008/200915.08.2018 - 17:22
7552LISTA ELEKTORÓW14.08.2018 - 08:17
7510Studia stacjonarne 2008/200911.08.2018 - 18:40
7507Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201715.08.2018 - 08:57
7481Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych15.08.2018 - 13:38
7477Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni15.08.2018 - 20:41
7448Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.15.08.2018 - 09:27
7448Ramowy kalendarz wyborczy13.08.2018 - 19:47
7412Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii15.08.2018 - 17:02
7408Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 15.08.2018 - 05:16
7401Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.15.08.2018 - 19:18
7387Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 15.08.2018 - 11:01
7369Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201215.08.2018 - 06:49
7365Punkt pralniczy13.08.2018 - 11:03
7335Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych14.08.2018 - 07:41

Łącznie 18851622 odwiedzin dla wszystkich podstron.