Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3420Wartość budynków i budowli 2005/200622.10.2020 - 16:07
162Nr 722 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji utworzenia na Wydziale Lekarskim Ośrodka Radiochirurgii oraz zakupu na ten cel urządzenia do SRS - ZAP-X gyroscopic radiosurgery system22.10.2020 - 16:06
2935Nr 731 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2015/201622.10.2020 - 16:06
6718Regulamin Rady Archiwalnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 16:06
768UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROLOGII22.10.2020 - 16:06
2047Nr 87/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku22.10.2020 - 16:06
315Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii22.10.2020 - 16:06
2775Nr 281 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 16:05
13129Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim22.10.2020 - 16:05
2549Nr 728 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne UW-M w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia22.10.2020 - 16:05
1463Nr 27 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2015/201622.10.2020 - 16:05
1462Nr 886 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Erwinowi KRUKOWI 22.10.2020 - 16:05
4075Nr 113 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego oraz Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 16:05
1489Nr 145 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych U22.10.2020 - 16:05
19429Biuro Mediów i Promocji22.10.2020 - 16:04
3233Nr 196 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności gruntów przy ul. Słonecznej na prawo własności gruntu położonego przy ul. Warszawskiej22.10.2020 - 16:04
777MARTA WESOŁOWSKA-TROJANOWSKA22.10.2020 - 16:04
751Nr 617 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora22.10.2020 - 16:04
877Nr 113/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku określające zasady postępowania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z wnioskami: w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą...22.10.2020 - 16:04
1387Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego22.10.2020 - 16:04
2785Nr 729 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Dońskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym, Federacja Rosyjska22.10.2020 - 16:03
614UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI LABORANTA W KATEDRZE ANATOMII22.10.2020 - 16:03
4608Nr 67 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”22.10.2020 - 16:03
2657Zarządzenie nr 30 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”.22.10.2020 - 16:02
2572IV edycja Programu Team22.10.2020 - 16:02
1213Nr 27/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 16:02
329Nr 88/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki22.10.2020 - 16:02
33243Regulamin świadczeń dla studentów22.10.2020 - 16:02
3249Nr 14/2012 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru druku „Świadectwo ukończenia kursu” wydawanego absolwentom kursów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 16:02
1855Nr 938 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Oskarowi Gottliebowi Blarrowi22.10.2020 - 16:01

Łącznie 27295135 odwiedzin dla wszystkich podstron.