Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
445Nr 162/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny10.08.2020 - 03:30
2029Nr 10/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku10.08.2020 - 03:30
2506Zarządzenie Nr 33 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.10.08.2020 - 03:30
1833U C H W A Ł A Nr 846 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku10.08.2020 - 03:30
2974Nr 95 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej - Akademickie Centrum Kultury10.08.2020 - 03:30
1332Nr 247 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Giovanniemu Girone10.08.2020 - 03:29
1065Nr 397 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie programu studiów wyższych10.08.2020 - 03:29
2447Nr 107 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201610.08.2020 - 03:29
2539Protokół nr 6 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2006 r.10.08.2020 - 03:29
2139UCHWAŁA Nr 869 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Tadżyckim Państwowym Uniw10.08.2020 - 03:29
2450Nr 131 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201610.08.2020 - 03:28
331Nr 228/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.08.2020 - 03:28
132Nr 41/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) 10.08.2020 - 03:28
1262Nr 227 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt10.08.2020 - 03:28
2216Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2010/201110.08.2020 - 03:28
56Nr 60/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Data science Python” 10.08.2020 - 03:27
488UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY10.08.2020 - 03:27
236Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii w grupie pracowników dydaktycznych10.08.2020 - 03:27
1982Nr 525 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zaakceptowania kandydata do pełnienia funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora10.08.2020 - 03:27
1432Nr 163 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów zaocznych w Uniwersytecie w 2005 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury"10.08.2020 - 03:27
163Nr 53/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020 10.08.2020 - 03:27
2579Nr 371 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Barbary ROZEN10.08.2020 - 03:26
3277Nr 746 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska lektora i zatrudnieniu na tym stanowisku na czas określony mgr Magdaleny CIERACH10.08.2020 - 03:25
21641Ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 10.08.2020 - 03:25
1333Nr 198 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 03:25
602UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 10.08.2020 - 03:25
63Nr 71/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydzia10.08.2020 - 03:25
452Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.10.08.2020 - 03:24
22834PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA10.08.2020 - 03:24
3557Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 03:24

Łącznie 26495619 odwiedzin dla wszystkich podstron.