Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11891Kompetencje Kanclerza21.10.2020 - 13:55
11878Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej22.10.2020 - 13:50
11795Archiwum22.10.2020 - 12:30
11732Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat22.10.2020 - 14:14
11612Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych22.10.2020 - 09:21
11516Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:30
11466Kalendarium powstania Uniwersytetu22.10.2020 - 17:55
11445Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 14:18
11299Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie22.10.2020 - 18:26
11276Władze Wydziału Nauk o Środowisku21.10.2020 - 08:16
11246Studia na odległość21.10.2020 - 09:46
11225Biuro Karier22.10.2020 - 16:47
11191Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych22.10.2020 - 15:54
11171Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych22.10.2020 - 01:39
11072Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich22.10.2020 - 04:49
10986Studia podyplomowe19.10.2020 - 04:26
10973U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 11:14
10965Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 22.10.2020 - 05:40
10963Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 05:52
10956Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej22.10.2020 - 02:58
10944Pomoc do BIP UWM22.10.2020 - 13:02
10875Władze Wydziału Humanistycznego22.10.2020 - 11:20
10783Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni22.10.2020 - 12:28
10752Kształcenie nauczycielskie21.10.2020 - 21:35
10674Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa22.10.2020 - 11:00
10567Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie22.10.2020 - 18:53
10566Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów22.10.2020 - 14:25
10511Władze Wydziału Nauki o Żywności22.10.2020 - 02:43
10508Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó22.10.2020 - 17:37
10464Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem22.10.2020 - 11:56

Łącznie 27296570 odwiedzin dla wszystkich podstron.