Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10972Wydział Matematyki i Informatyki17.02.2020 - 17:41
10947Archiwum18.02.2020 - 05:57
10872Studia na odległość17.02.2020 - 11:22
10847Kalendarium powstania Uniwersytetu18.02.2020 - 04:58
10844Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.02.2020 - 06:37
10818Kompetencje Kanclerza17.02.2020 - 23:58
10801Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych17.02.2020 - 22:01
10716U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie17.02.2020 - 22:14
10707Biuro Karier17.02.2020 - 14:57
10684Studia podyplomowe15.02.2020 - 05:07
10657Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich17.02.2020 - 19:36
10444Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych17.02.2020 - 22:26
10434Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej17.02.2020 - 07:24
10387Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.02.2020 - 05:33
10358Kształcenie nauczycielskie18.02.2020 - 00:30
10270Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych18.02.2020 - 03:27
10252Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie18.02.2020 - 05:09
10220Władze Wydziału Nauk o Środowisku17.02.2020 - 22:31
10143Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa17.02.2020 - 15:50
10127Pomoc do BIP UWM18.02.2020 - 01:39
10061Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 17.02.2020 - 21:00
10047Studia stacjonarne 2009/201017.02.2020 - 07:52
10043Nowi Studenci16.02.2020 - 16:01
9978Procedura antyplagiatowa18.02.2020 - 01:35
9969Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó15.02.2020 - 18:11
9965Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie18.02.2020 - 00:09
9905NR 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.02.2020 - 21:50
9848Władze Wydziału Humanistycznego17.02.2020 - 21:42
9847Gospodarowanie odpadami18.02.2020 - 01:23
9819Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów17.02.2020 - 12:01

Łącznie 24494953 odwiedzin dla wszystkich podstron.