Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3087U C H W A Ł A Nr 915 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie05.08.2020 - 18:05
287Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii05.08.2020 - 18:09
1860Nr 792 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury z siedzibą w Charkowie05.08.2020 - 18:22
2293Zarządzenie Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Ośrodka Szkolenia Praktycznego Nauczycieli05.08.2020 - 19:02
1312Nr 151 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie05.08.2020 - 19:04
1174Nr 39 z dnia 1 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia05.08.2020 - 19:18
2685Zarządzenie Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zasad przygotowyw05.08.2020 - 19:44
2792UCHWAŁA Nr 984 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas określony mgr Elw05.08.2020 - 20:22
2729UCHWAŁA Nr 983 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr 05.08.2020 - 20:46
1801Protokół Nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2011 roku05.08.2020 - 20:47
1334Nr 29 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie polityki kadrowej05.08.2020 - 20:57
304Nr 17/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziało05.08.2020 - 21:42
1424Nr 76/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zasad powoływania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zespołów do spraw realizacji zadań inwestycyjnych oraz ich funkcjonowania05.08.2020 - 22:06
138Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na05.08.2020 - 22:14
220Nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”05.08.2020 - 22:51
1364Nr 270 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Ewie Świerczewskiej05.08.2020 - 23:20
2452Nr 341z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Medycznym w Kownie, Litwa05.08.2020 - 23:22
1891Nr 30/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”05.08.2020 - 23:24
2457Protokół nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 r.05.08.2020 - 23:28
281Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 05.08.2020 - 23:50
2658Nr 65 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Januszowi MAŁŁKOWI06.08.2020 - 00:05
2619Nr 772 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Lucyny FRONCZAK06.08.2020 - 00:07
1142Nr 66/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Data science w praktyce”06.08.2020 - 01:01
2250Nr 227 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyznania Medalu Benemerenti Universitati Nostrae Marszałek Sejmu RP Pani Ewie Kopacz06.08.2020 - 01:06
2424Zarządzenie Nr 77 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury organizacyjnej i bazy dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby Uniwer06.08.2020 - 01:21
1272Nr 53/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/201806.08.2020 - 01:29
2535Protokół nr 17 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 26 marca 2010 roku06.08.2020 - 02:08
1353Nr 282 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu połączenia Pomorskiej Akademii Medycznej z Akademią Rolniczą w Szczecinie i utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego06.08.2020 - 02:27
348Nr 66/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany w Zasadach udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 33/201706.08.2020 - 02:32
2225UCHWAŁA Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.06.08.2020 - 02:34

Łącznie 26499203 odwiedzin dla wszystkich podstron.