Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
922Nr 290 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie30.05.2020 - 06:46
970Nr 287 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/201930.05.2020 - 06:46
718Nr 277 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej30.05.2020 - 06:47
1018Nr 273 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – indywidualnej za całokształt dorobku30.05.2020 - 06:47
1283Nr 262 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu sieci wodociągowych na nieruchomościach położonych przy ul. Słonecznej w Olsztynie30.05.2020 - 06:47
927Nr 257 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej30.05.2020 - 06:47
912Nr 256 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie osobowej30.05.2020 - 06:47
1197Nr 245 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.05.2020 - 06:47
1188Nr 242 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla fektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe..30.05.2020 - 06:47
1035Nr 236 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie osobowej30.05.2020 - 06:47
1135Nr 234 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku30.05.2020 - 06:47
1385Nr 233 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM bez jednostek tworzących Collegium Medicum) na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku30.05.2020 - 06:47
1102Nr 214 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia30.05.2020 - 06:47
885Nr 207 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-202030.05.2020 - 06:47
1599Nr 202 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)30.05.2020 - 06:47
1186Nr 201 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 170 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych30.05.2020 - 06:47
1246Nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki ..."30.05.2020 - 06:47
1282Nr 198 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.05.2020 - 06:47
1247Nr 196 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Zasad podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020 w Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie”30.05.2020 - 06:47
1134Nr 192 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie osobowej30.05.2020 - 06:47
1252Nr 177 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Aart de KRUIF 30.05.2020 - 06:48
1805Nr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok30.05.2020 - 06:48
1494Nr 165 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Łęgajnach gm. Barczewo30.05.2020 - 06:48
1587NR 158 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie przyporządkowania kierunków studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne do Wydziału Nauk o Zdrowiu30.05.2020 - 06:48
1565Nr 156 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu30.05.2020 - 06:48
1402Nr 144 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/201830.05.2020 - 06:48
1500Nr 140 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/201930.05.2020 - 06:48
1460Nr 139 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie30.05.2020 - 06:48
1397Nr 138 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na 2017 rok30.05.2020 - 06:48
1259Nr 131 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Profesoro30.05.2020 - 06:48

Łącznie 25790095 odwiedzin dla wszystkich podstron.