Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
920Nr 21 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej19.10.2019 - 11:05
2965200319.10.2019 - 11:17
2015Nr 148 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tadeusza KAMIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.10.2019 - 11:20
1446Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządz19.10.2019 - 11:33
2112ogłoszenie o pracy19.10.2019 - 11:34
1346Protokół Nr 11 posiedzenia nadzwyczajnego Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku19.10.2019 - 11:34
2398DECYZJA Nr 16 z dnia 4 lipca 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.19.10.2019 - 11:39
2743Nr 77 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2006/200719.10.2019 - 11:46
986Nr 65 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie nadania medalu okolicznościowego UWM19.10.2019 - 11:55
2536UCHWAŁA Nr 1006 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Krystyny GRABOWSKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.10.2019 - 11:58
572Nr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1619.10.2019 - 12:00
1753Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2009/201019.10.2019 - 12:00
739Nr 131/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)19.10.2019 - 12:10
1450Nr 615 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej19.10.2019 - 12:13
796Nr 95 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.10.2019 - 12:14
33Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 19.10.2019 - 12:18
1069Nr 196 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie programu rozwoju uprawnień akademickich19.10.2019 - 12:27
1834Zarządzenie Nr 77/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK19.10.2019 - 12:47
1578Nr 516 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki19.10.2019 - 12:56
807Nr 15 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 1999 rok19.10.2019 - 13:11
5956Regulamin pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2019 - 13:12
1545Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju19.10.2019 - 13:16
1753UCHWAŁA Nr 883 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Lucjana ŚWITO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.10.2019 - 13:28
1032Nr 118 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia w UWM Centrum Informacji dla Naukowców przy Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Unii Europejskiej19.10.2019 - 13:37
1026Nr 124 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych19.10.2019 - 13:46
2560Nr 101 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu pt. „Termosyfon antygrawitacyjny..."19.10.2019 - 13:51
2275Zarządzenie nr 39 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw ”.19.10.2019 - 14:10
31Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku19.10.2019 - 14:10
2015Nr 535 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Władysława KORDANA19.10.2019 - 14:13
1466Nr 335 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 46 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2012-201619.10.2019 - 14:18

Łącznie 23220867 odwiedzin dla wszystkich podstron.