Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3829Decyzja Nr 1/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i rzutnika multimedialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 08:06
1257KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ11.08.2020 - 08:10
321Nr 147/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich11.08.2020 - 08:13
1017Nr 46/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”11.08.2020 - 08:41
180Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 11.08.2020 - 08:49
254Nr 27/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki11.08.2020 - 09:00
1483Nr 786 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania umieszczenia tablic okolicznościowych upamiętniających wybitnych naukowców: prof. Witolda Senissona oraz prof. Lubomira Włodzimierza Barana11.08.2020 - 09:06
158Nr 31/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”11.08.2020 - 09:07
6110Wykłady otwarte11.08.2020 - 09:13
1328KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ11.08.2020 - 09:21
164Nr 53/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020 11.08.2020 - 09:30
307Nr 9/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11.08.2020 - 09:42
690Nr 52/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny” 11.08.2020 - 09:44
272Nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 11.08.2020 - 09:58
1860Protokół Nr 35 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 października 2011 roku11.08.2020 - 10:02
1833Protokoły posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego znajdują się do wglądu w dziekanacie Wydziału przy ul. K. Obitza 1, pok. nr 6.11.08.2020 - 10:09
1590Nr 802 w sprawie osobowej11.08.2020 - 10:31
2470Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii w roku akademickim 2016/201711.08.2020 - 10:50
291Nr 119/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych11.08.2020 - 11:04
1020Nr 44/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne - uzupełniające” 11.08.2020 - 11:09
248Nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...11.08.2020 - 11:11
2888Nr 266 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn11.08.2020 - 11:13
585Nr 90/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ 11.08.2020 - 11:16
2586Nr 119 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Christianowi von BAR, dr. h. c. 11.08.2020 - 11:24
323Nr 123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Ceremoniału uroczystości akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie11.08.2020 - 11:34
636Nr 72/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Nauk o Środowisku i na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt11.08.2020 - 11:40
20642 maja 2014 r.11.08.2020 - 12:09
2763Nr 282 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.08.2020 - 12:23
950Nr 28/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”11.08.2020 - 12:37
243Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201911.08.2020 - 12:37

Łącznie 26541308 odwiedzin dla wszystkich podstron.