Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
8601Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201927.03.2020 - 03:51
1634Nr 5/2014 z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych27.03.2020 - 04:00
193Nr 60/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany decyzji nr 12/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Projektu pn. „Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju...27.03.2020 - 04:01
794Nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów...27.03.2020 - 04:06
4640Regulamin organizacyjny wydziału UWM27.03.2020 - 04:10
2165Fundacja na rzecz Nauki Polskiej27.03.2020 - 04:13
469Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 04:14
290Nr 162/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny27.03.2020 - 04:20
2074Decyzja Nr 45/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi27.03.2020 - 04:20
1546Decyzja Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.03.2020 - 04:31
858Nr 64/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 27.03.2020 - 04:38
299Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r. 27.03.2020 - 04:42
1730Decyzja Nr 40/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pn. „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” realizowanego przez 27.03.2020 - 04:46
870Nr 31/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków 27.03.2020 - 04:48
593Nr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2015-201827.03.2020 - 04:48
4363Zasady i tryb przyjmowania27.03.2020 - 05:05
2714Decyzja NR 13 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: zmiany w Decyzji Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 czerwca 2005 roku odnośnie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.27.03.2020 - 05:09
197Nr 95/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii27.03.2020 - 05:50
1226Nr 40/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych27.03.2020 - 06:12
2394Nr 48/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2013/201427.03.2020 - 06:13
2202Protokół nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2009 r.27.03.2020 - 06:13
1496Protokół Nr 41 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku27.03.2020 - 06:14
2334Protokół Nr 26 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku27.03.2020 - 06:24
2025Decyzja Nr 22/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2008/2009 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych 27.03.2020 - 06:27
3584D E C Y Z J A Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2011 roku w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, 27.03.2020 - 06:29
1778Decyzja Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Ma27.03.2020 - 06:32
2054Decyzja Nr 50/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magis27.03.2020 - 06:42
3090Decyzja Nr 15 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy.27.03.2020 - 06:47
2827Protokół nr 18 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 r.27.03.2020 - 07:04
2082Decyzja Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 45/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Archiwalnej na kadencję 2008-201227.03.2020 - 07:16

Łącznie 24966774 odwiedzin dla wszystkich podstron.