Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
152 ANNA RAPACZ-LEONARD13.05.2021 - 20:04
153Nr 46/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/202214.05.2021 - 02:58
156Nr 214/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji powstania Centrum Radiochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Uniwersyteckim Szpitalu 13.05.2021 - 10:37
156Nr 67 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej13.05.2021 - 19:46
157MONIKA CIAK14.05.2021 - 01:17
159Nr 24/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2020/202113.05.2021 - 14:47
160PROREKTOR DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI prof. dr hab. Paweł WIELGOSZ13.05.2021 - 12:35
160Nr 54 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie osobowej13.05.2021 - 10:47
161Nr 71/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. polityki naukowej i badań na kadencję 2020-202413.05.2021 - 19:58
161Nr 43/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 17/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach...13.05.2021 - 14:05
162Nr 58 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie warunków oraz trybu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 17:16
163Nr 8/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 164/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny13.05.2021 - 10:52
163NR 42/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2021/202212.05.2021 - 11:51
164S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie upamiętnienia tragicznych wydarzeń wojennych14.05.2021 - 03:28
166Nr 191/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r.13.05.2021 - 10:08
166Nr 34 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia (likwidacji) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie13.05.2021 - 14:29
167UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE HIGIENY ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA 13.05.2021 - 14:50
168Konkurs na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa13.05.2021 - 19:17
168KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI13.05.2021 - 14:22
168Nr 13/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie13.05.2021 - 18:04
168konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa 14.05.2021 - 03:04
169Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1513.05.2021 - 10:40
169Nr 9/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 204/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.)13.05.2021 - 08:55
171Nr 32 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie13.05.2021 - 19:42
171Nr 216/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do Spraw Studentów na kadencję 2021-202513.05.2021 - 15:57
172Nr 41 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202113.05.2021 - 14:11
174Nr 38 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania składu Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku13.05.2021 - 12:58
174Nr 211/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2020/202113.05.2021 - 12:27
174Nr 4/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.13.05.2021 - 16:52
174UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT13.05.2021 - 15:33

Łącznie 29288607 odwiedzin dla wszystkich podstron.