Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
194Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 03.07.2020 - 09:17
195Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 29.06.2020 - 19:34
195Nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”01.07.2020 - 10:33
195Nr 657 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202001.07.2020 - 19:08
196Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego03.07.2020 - 09:24
197Nr 134/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18...01.07.2020 - 10:41
197Nr 39/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami) 02.07.2020 - 23:54
198Nr 611 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok30.06.2020 - 15:08
201Nr 634 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI03.07.2020 - 11:19
201Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202103.07.2020 - 09:33
202Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii w grupie pracowników dydaktycznych30.06.2020 - 17:35
202Nr 653 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie03.07.2020 - 11:12
202Nr 26/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020 03.07.2020 - 02:21
203Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”01.07.2020 - 17:55
203Nr 646 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim02.07.2020 - 02:49
203Decyzja Nr 1/2020 Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej03.07.2020 - 10:49
204Nr 627 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi POMIANOWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria 02.07.2020 - 11:41
204Nr 632 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.02.07.2020 - 13:40
209Nr 598 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii”01.07.2020 - 20:54
209Nr 103/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja”01.07.2020 - 01:36
209Nr 635 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku analityka i zarządzanie publiczne dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim01.07.2020 - 03:43
209Nr 21/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...01.07.2020 - 03:07
209Nr 22/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr PROW.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...03.07.2020 - 10:47
210Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników dydaktycznych01.07.2020 - 19:16
211Nr 652 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego...03.07.2020 - 10:32
213Nr 650 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ...03.07.2020 - 02:40
214Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201901.07.2020 - 00:13
214Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej 30.06.2020 - 08:48
214Nr 673 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim01.07.2020 - 14:53
215Nr 599 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV”01.07.2020 - 20:28

Łącznie 26129930 odwiedzin dla wszystkich podstron.