Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
136Nr 13 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 637 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 15:51
136Nr 21 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...25.01.2021 - 15:51
136Nr 104/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 09:12
137Nr 83/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-202425.01.2021 - 04:45
137Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202425.01.2021 - 02:22
137Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202425.01.2021 - 05:10
137Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Moralnej25.01.2021 - 15:24
137Nr 14 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 638 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 25.01.2021 - 15:51
138Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)25.01.2021 - 15:24
138Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2020-202425.01.2021 - 03:15
138Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa25.01.2021 - 15:24
139Nr 101/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 25.01.2021 - 11:05
140Nr 108/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych25.01.2021 - 03:06
140Nr 116/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Teologii25.01.2021 - 21:57
140Nr 5 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202425.01.2021 - 15:51
140KATARZYNA PALUS24.01.2021 - 15:18
140Nr 115/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia podziału pierwotnego subwencji na rok 202121.01.2021 - 09:17
141Nr 88/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Technicznych na kadencję 2020-202425.01.2021 - 12:23
141Nr 103/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa25.01.2021 - 11:02
141Nr 120/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki25.01.2021 - 09:46
141TOMASZ DULSKI25.01.2021 - 06:04
141WIOLETA CZELEJEWSKA25.01.2021 - 00:37
141Nr 110/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 15:58
141Nr 215/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2020-202425.01.2021 - 15:49
142Nr 112/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych25.01.2021 - 05:35
142Nr 107/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych25.01.2021 - 00:54
142konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa25.01.2021 - 15:24
143Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji25.01.2021 - 03:14
143Nr 176/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/2021 25.01.2021 - 10:18
144Nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-202425.01.2021 - 08:02

Łącznie 28169343 odwiedzin dla wszystkich podstron.