Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
193Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim06.07.2020 - 23:47
194Nr 637 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim05.07.2020 - 10:04
194Nr 633 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI08.07.2020 - 03:17
194Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum06.07.2020 - 11:28
195Nr 645 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 562 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 08.07.2020 - 02:43
195Nr 657 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 603 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2019/202001.07.2020 - 19:08
196Nr 628 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi RYCHLIKOWI tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria07.07.2020 - 21:38
196Nr 626 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Tomaszowi Sylwestrowi MAŚLANCE tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria 07.07.2020 - 10:54
196Nr 666 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim07.07.2020 - 13:39
196Nr 35/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 07.07.2020 - 14:29
197Nr 16/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 08.07.2020 - 02:49
197Nr 12/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”07.07.2020 - 03:09
199Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 06.07.2020 - 19:54
199Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego07.07.2020 - 20:32
200Nr 39/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami) 07.07.2020 - 21:55
201Nr 611 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok07.07.2020 - 19:48
201Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 07.07.2020 - 23:28
202Nr 134/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, nr POWR.03.05.00-00-Z201/18...06.07.2020 - 20:12
203Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego08.07.2020 - 01:29
203Nr 43/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202105.07.2020 - 16:22
205Nr 132/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym”06.07.2020 - 16:19
205Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii w grupie pracowników dydaktycznych08.07.2020 - 01:07
205Nr 634 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI06.07.2020 - 22:39
206Decyzja Nr 1/2020 Kanclerza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej08.07.2020 - 02:54
207Nr 646 z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 563 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku historia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim07.07.2020 - 06:09
207Nr 26/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020 07.07.2020 - 07:02
208Nr 627 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Andrzejowi POMIANOWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria 07.07.2020 - 15:34
208Nr 632 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania recenzentów do oceny zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr. h. c. mult.07.07.2020 - 16:23
208Nr 653 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie06.07.2020 - 23:29
212Nr 598 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii”06.07.2020 - 15:17

Łącznie 26168701 odwiedzin dla wszystkich podstron.