Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
142Nr 42/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej” 21.10.2019 - 07:09
142Nr 49/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego 22.10.2019 - 07:16
142Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki21.10.2019 - 20:44
142Nr 55/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa nowego budynku szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego..20.10.2019 - 15:49
143Nr 500 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Audyt i kontrola wewnętrzna” 21.10.2019 - 23:32
143Nr 507 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Rolnictwo ekologiczne” 22.10.2019 - 01:22
143Nr 550 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie oraz jego poręczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie22.10.2019 - 08:09
143Nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego22.10.2019 - 06:22
145Nr 504 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Prawo pracy”22.10.2019 - 09:43
145Konkurs nr 1 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 21.10.2019 - 16:35
147Nr 497 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w praktyce”22.10.2019 - 02:42
147Nr 505 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarowanie odpadami” 21.10.2019 - 21:00
147Nr 527 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Marianowi GORYNI 21.10.2019 - 18:27
148Nr 510 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska”21.10.2019 - 23:33
148Nr 536 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości”21.10.2019 - 16:24
149Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych18.10.2019 - 21:37
149Nr 511 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe”21.10.2019 - 23:42
151Nr 499 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie” 21.10.2019 - 23:26
151Nr 546 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."21.10.2019 - 16:25
152Nr 503 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Coaching menedżerski”20.10.2019 - 22:44
152Nr 522 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda22.10.2019 - 00:44
156Nr 547 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok21.10.2019 - 16:34
156Nr 60/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dziekanów, prodziekanów i przewodniczących rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2019 - 11:37
157Nr 518 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Stanisławowi KONDRACKIEMU22.10.2019 - 11:58
157Nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umo20.10.2019 - 18:49
158KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ21.10.2019 - 16:17
161Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych22.10.2019 - 06:42
162Nr 521 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na 22.10.2019 - 00:34
162Nr 46/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych na 2019 rok 22.10.2019 - 01:52
164Nr 496 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” 22.10.2019 - 07:25

Łącznie 23214574 odwiedzin dla wszystkich podstron.