Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10294Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego20.07.2019 - 03:37
10290Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.07.2019 - 06:01
10253Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej19.07.2019 - 23:22
10220Kompetencje prorektora ds. Studenckich19.07.2019 - 21:34
10200Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia20.07.2019 - 01:43
10091Archiwum19.07.2019 - 13:08
10057Kompetencje Rektora19.07.2019 - 18:34
10026Wydział Matematyki i Informatyki20.07.2019 - 03:42
10006Kształcenie nauczycielskie18.07.2019 - 23:38
9958Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką19.07.2019 - 22:41
9921Kompetencje Kanclerza18.07.2019 - 20:16
9898Nowi Studenci18.07.2019 - 20:17
9885Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.07.2019 - 09:40
9866Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej19.07.2019 - 19:15
9830Studia stacjonarne 2009/201019.07.2019 - 23:19
9816Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich20.07.2019 - 03:42
9778Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa19.07.2019 - 23:42
9611Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych19.07.2019 - 09:26
9578Procedura antyplagiatowa19.07.2019 - 17:22
9547Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie20.07.2019 - 04:47
9469Pomoc do BIP UWM18.07.2019 - 23:33
9463Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó20.07.2019 - 02:34
9446Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych20.07.2019 - 06:11
9420Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie19.07.2019 - 16:15
9294Gospodarowanie odpadami20.07.2019 - 05:24
9234Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów19.07.2019 - 15:50
9226Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 20.07.2019 - 03:53
9158Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.07.2019 - 20:34
9148Władze Wydziału Nauk o Środowisku20.07.2019 - 05:35
9145Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem19.07.2019 - 18:44

Łącznie 22202388 odwiedzin dla wszystkich podstron.