Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11387Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat30.05.2020 - 06:51
11342Archiwum30.05.2020 - 12:40
11302Kompetencje Kanclerza30.05.2020 - 04:45
11277Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.05.2020 - 07:06
11116Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.05.2020 - 19:40
11102Kalendarium powstania Uniwersytetu30.05.2020 - 10:22
11057Studia na odległość29.05.2020 - 12:18
10960Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych30.05.2020 - 07:18
10902Biuro Karier30.05.2020 - 07:40
10860Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich30.05.2020 - 09:02
10855Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych30.05.2020 - 11:52
10846U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie30.05.2020 - 06:58
10828Studia podyplomowe28.05.2020 - 18:59
10757Władze Wydziału Nauk o Środowisku30.05.2020 - 16:34
10714Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej30.05.2020 - 07:40
10697Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.05.2020 - 08:21
10693Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych30.05.2020 - 10:25
10664Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie30.05.2020 - 15:26
10548Kształcenie nauczycielskie29.05.2020 - 03:13
10526Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 30.05.2020 - 07:40
10508Pomoc do BIP UWM30.05.2020 - 15:12
10385Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa30.05.2020 - 04:10
10294Władze Wydziału Humanistycznego30.05.2020 - 17:49
10234Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó30.05.2020 - 07:34
10216Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni30.05.2020 - 09:34
10212Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie27.05.2020 - 15:40
10195Studia stacjonarne 2009/201030.05.2020 - 12:39
10182Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów30.05.2020 - 19:42
10159Procedura antyplagiatowa30.05.2020 - 14:38
10139Gospodarowanie odpadami30.05.2020 - 07:39

Łącznie 25776990 odwiedzin dla wszystkich podstron.