Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10072Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów19.05.2019 - 14:43
10064Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej19.05.2019 - 00:28
9916Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat19.05.2019 - 14:31
9915Kompetencje prorektora ds. Studenckich19.05.2019 - 13:47
9897Kształcenie nauczycielskie19.05.2019 - 09:14
9879Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia18.05.2019 - 11:50
9860Archiwum18.05.2019 - 09:27
9842Nowi Studenci19.05.2019 - 15:01
9792Kompetencje Rektora19.05.2019 - 03:55
9768Wydział Matematyki i Informatyki19.05.2019 - 05:54
9760Studia stacjonarne 2009/201015.05.2019 - 14:56
9729Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.05.2019 - 01:01
9700Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej19.05.2019 - 16:59
9671Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką19.05.2019 - 15:59
9669Kompetencje Kanclerza19.05.2019 - 08:33
9668Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa19.05.2019 - 12:52
9435Procedura antyplagiatowa19.05.2019 - 15:57
9301Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie19.05.2019 - 11:59
9299Pomoc do BIP UWM19.05.2019 - 00:33
9239Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie19.05.2019 - 09:26
9179Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych19.05.2019 - 17:06
9175Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych19.05.2019 - 17:11
9124Gospodarowanie odpadami18.05.2019 - 07:47
9013Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów19.05.2019 - 09:42
8997Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.05.2019 - 07:49
8993Czesne18.05.2019 - 23:22
8966Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich19.05.2019 - 15:08
8965Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 19.05.2019 - 11:28
8953Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu17.05.2019 - 22:33
8943Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem19.05.2019 - 08:28

Łącznie 21416285 odwiedzin dla wszystkich podstron.