Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11389Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat31.05.2020 - 11:57
11345Archiwum01.06.2020 - 16:06
11305Kompetencje Kanclerza01.06.2020 - 14:23
11279Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.06.2020 - 01:47
11120Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.06.2020 - 15:12
11114Kalendarium powstania Uniwersytetu01.06.2020 - 09:58
11058Studia na odległość31.05.2020 - 19:08
10964Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych01.06.2020 - 16:23
10904Biuro Karier31.05.2020 - 08:21
10863Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych01.06.2020 - 14:00
10861Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich31.05.2020 - 09:39
10846U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie30.05.2020 - 06:58
10829Studia podyplomowe30.05.2020 - 20:41
10761Władze Wydziału Nauk o Środowisku01.06.2020 - 15:11
10715Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej01.06.2020 - 08:30
10703Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych01.06.2020 - 07:36
10698Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.06.2020 - 16:16
10674Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie01.06.2020 - 14:59
10550Kształcenie nauczycielskie01.06.2020 - 09:46
10531Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 31.05.2020 - 10:38
10510Pomoc do BIP UWM01.06.2020 - 04:20
10388Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa01.06.2020 - 17:58
10298Władze Wydziału Humanistycznego01.06.2020 - 10:28
10234Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó30.05.2020 - 07:34
10218Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni01.06.2020 - 14:04
10216Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie01.06.2020 - 15:34
10197Studia stacjonarne 2009/201001.06.2020 - 12:41
10187Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów01.06.2020 - 15:08
10162Procedura antyplagiatowa31.05.2020 - 22:04
10144Gospodarowanie odpadami01.06.2020 - 16:15

Łącznie 25790265 odwiedzin dla wszystkich podstron.