Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10278Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.07.2019 - 21:06
10275Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego17.07.2019 - 07:03
10247Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej17.07.2019 - 02:07
10196Kompetencje prorektora ds. Studenckich17.07.2019 - 03:25
10192Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia17.07.2019 - 03:20
10079Archiwum17.07.2019 - 06:13
10046Kompetencje Rektora17.07.2019 - 00:15
10001Kształcenie nauczycielskie17.07.2019 - 00:39
10000Wydział Matematyki i Informatyki17.07.2019 - 03:39
9948Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką17.07.2019 - 03:24
9915Kompetencje Kanclerza17.07.2019 - 07:08
9893Nowi Studenci16.07.2019 - 07:46
9869Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.07.2019 - 09:23
9860Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej16.07.2019 - 11:46
9825Studia stacjonarne 2009/201017.07.2019 - 00:46
9772Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich17.07.2019 - 08:53
9764Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa17.07.2019 - 08:53
9597Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych17.07.2019 - 00:38
9573Procedura antyplagiatowa17.07.2019 - 01:52
9535Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie17.07.2019 - 04:14
9464Pomoc do BIP UWM17.07.2019 - 00:13
9446Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó17.07.2019 - 00:47
9433Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych17.07.2019 - 06:30
9411Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie17.07.2019 - 05:02
9288Gospodarowanie odpadami17.07.2019 - 03:08
9225Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów17.07.2019 - 08:36
9218Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 15.07.2019 - 18:30
9150Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.07.2019 - 07:02
9132Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem17.07.2019 - 03:35
9104Władze Wydziału Nauk o Środowisku17.07.2019 - 07:06

Łącznie 22149205 odwiedzin dla wszystkich podstron.