Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10079Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów21.05.2019 - 14:53
10070Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej21.05.2019 - 14:35
9927Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat21.05.2019 - 15:07
9922Kompetencje prorektora ds. Studenckich21.05.2019 - 14:40
9901Kształcenie nauczycielskie21.05.2019 - 17:41
9883Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia21.05.2019 - 14:40
9864Archiwum21.05.2019 - 17:03
9845Nowi Studenci21.05.2019 - 14:40
9800Kompetencje Rektora21.05.2019 - 17:18
9773Wydział Matematyki i Informatyki21.05.2019 - 17:47
9763Studia stacjonarne 2009/201021.05.2019 - 14:41
9736Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.05.2019 - 17:51
9703Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej21.05.2019 - 11:03
9680Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką21.05.2019 - 14:44
9678Kompetencje Kanclerza21.05.2019 - 14:41
9674Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa21.05.2019 - 13:46
9438Procedura antyplagiatowa21.05.2019 - 12:56
9308Pomoc do BIP UWM21.05.2019 - 16:52
9306Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie21.05.2019 - 17:02
9243Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie21.05.2019 - 14:41
9195Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych21.05.2019 - 14:25
9181Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych21.05.2019 - 05:42
9126Gospodarowanie odpadami21.05.2019 - 13:51
9019Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów21.05.2019 - 08:49
9005Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich21.05.2019 - 17:15
9003Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.05.2019 - 14:29
8998Czesne21.05.2019 - 14:41
8969Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 21.05.2019 - 17:23
8958Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu21.05.2019 - 16:49
8948Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem21.05.2019 - 09:19

Łącznie 21441869 odwiedzin dla wszystkich podstron.