Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10288Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego18.07.2019 - 16:15
10287Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.07.2019 - 10:48
10249Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej18.07.2019 - 05:52
10215Kompetencje prorektora ds. Studenckich18.07.2019 - 15:41
10194Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia18.07.2019 - 15:40
10083Archiwum18.07.2019 - 10:02
10050Kompetencje Rektora18.07.2019 - 04:20
10011Wydział Matematyki i Informatyki17.07.2019 - 22:13
10003Kształcenie nauczycielskie18.07.2019 - 18:15
9951Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką18.07.2019 - 05:51
9919Kompetencje Kanclerza18.07.2019 - 11:14
9896Nowi Studenci18.07.2019 - 01:17
9882Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.07.2019 - 18:01
9862Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej17.07.2019 - 23:05
9825Studia stacjonarne 2009/201017.07.2019 - 00:46
9795Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich18.07.2019 - 16:58
9767Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa17.07.2019 - 19:16
9608Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych18.07.2019 - 17:31
9576Procedura antyplagiatowa17.07.2019 - 22:57
9539Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie18.07.2019 - 04:13
9466Pomoc do BIP UWM18.07.2019 - 14:40
9449Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó18.07.2019 - 13:31
9438Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych18.07.2019 - 10:41
9412Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie18.07.2019 - 00:17
9291Gospodarowanie odpadami17.07.2019 - 22:58
9231Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów18.07.2019 - 14:44
9223Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 18.07.2019 - 12:31
9153Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.07.2019 - 15:54
9140Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem18.07.2019 - 12:33
9129Władze Wydziału Nauk o Środowisku18.07.2019 - 14:37

Łącznie 22168988 odwiedzin dla wszystkich podstron.