Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10212Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego26.06.2019 - 16:32
10189Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat26.06.2019 - 20:03
10166Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej26.06.2019 - 02:40
10070Kompetencje prorektora ds. Studenckich26.06.2019 - 15:58
10041Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia26.06.2019 - 12:46
10009Archiwum26.06.2019 - 16:16
9959Kształcenie nauczycielskie26.06.2019 - 11:38
9937Kompetencje Rektora26.06.2019 - 04:43
9912Wydział Matematyki i Informatyki26.06.2019 - 13:57
9877Nowi Studenci26.06.2019 - 09:47
9828Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.06.2019 - 15:49
9823Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką26.06.2019 - 06:50
9808Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej26.06.2019 - 12:37
9803Kompetencje Kanclerza26.06.2019 - 01:46
9799Studia stacjonarne 2009/201026.06.2019 - 02:42
9731Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa26.06.2019 - 02:54
9540Procedura antyplagiatowa26.06.2019 - 16:08
9539Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich26.06.2019 - 17:56
9477Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych26.06.2019 - 16:13
9456Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie26.06.2019 - 13:37
9391Pomoc do BIP UWM26.06.2019 - 08:16
9359Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó26.06.2019 - 19:13
9334Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie26.06.2019 - 01:47
9330Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych26.06.2019 - 11:09
9231Gospodarowanie odpadami26.06.2019 - 19:54
9151Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów26.06.2019 - 12:49
9130Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 26.06.2019 - 12:28
9090Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.06.2019 - 20:26
9060Czesne26.06.2019 - 09:46
9057Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem26.06.2019 - 14:18

Łącznie 21929118 odwiedzin dla wszystkich podstron.