Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10502Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego21.09.2019 - 02:01
10474Studia podyplomowe20.09.2019 - 08:56
10469Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej21.09.2019 - 13:57
10459Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 08:07
10449Biuro Karier21.09.2019 - 08:34
10398Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich21.09.2019 - 15:02
10363Kompetencje Rektora21.09.2019 - 14:36
10328Archiwum20.09.2019 - 21:40
10299Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką21.09.2019 - 14:36
10281Wydział Matematyki i Informatyki21.09.2019 - 08:34
10201Kompetencje Kanclerza21.09.2019 - 13:39
10107Kształcenie nauczycielskie20.09.2019 - 19:06
10027Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej21.09.2019 - 11:57
10023Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.09.2019 - 11:14
9940Nowi Studenci20.09.2019 - 01:33
9901Studia stacjonarne 2009/201020.09.2019 - 21:46
9875Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa21.09.2019 - 12:29
9849Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych21.09.2019 - 15:38
9780Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie19.09.2019 - 23:27
9691Procedura antyplagiatowa21.09.2019 - 07:45
9672Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych21.09.2019 - 03:30
9670Pomoc do BIP UWM21.09.2019 - 11:47
9640Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó21.09.2019 - 13:25
9593Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie21.09.2019 - 15:14
9478Władze Wydziału Nauk o Środowisku21.09.2019 - 01:57
9462Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 20.09.2019 - 18:13
9434Gospodarowanie odpadami21.09.2019 - 13:33
9406Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów20.09.2019 - 15:32
9309Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem21.09.2019 - 11:19
9297Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2019 - 05:46

Łącznie 22866997 odwiedzin dla wszystkich podstron.