Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11806Kompetencje Kanclerza01.10.2020 - 15:00
11790Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej01.10.2020 - 19:56
11718Archiwum01.10.2020 - 11:00
11670Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat01.10.2020 - 16:35
11512Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych01.10.2020 - 16:18
11481Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 13:29
11412Kalendarium powstania Uniwersytetu01.10.2020 - 13:31
11397Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 09:50
11220Studia na odległość01.10.2020 - 11:36
11214Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie01.10.2020 - 12:42
11180Biuro Karier01.10.2020 - 11:55
11173Władze Wydziału Nauk o Środowisku30.09.2020 - 20:32
11155Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych01.10.2020 - 09:07
11100Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych01.10.2020 - 06:47
11045Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich01.10.2020 - 08:08
10965Studia podyplomowe01.10.2020 - 13:48
10955U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 19:33
10925Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej01.10.2020 - 11:35
10923Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 29.09.2020 - 23:37
10913Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 11:22
10893Pomoc do BIP UWM01.10.2020 - 17:20
10782Władze Wydziału Humanistycznego01.10.2020 - 18:51
10730Kształcenie nauczycielskie01.10.2020 - 12:09
10709Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni01.10.2020 - 16:24
10621Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa01.10.2020 - 13:26
10505Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów01.10.2020 - 13:17
10498Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie01.10.2020 - 16:14
10475Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó01.10.2020 - 05:30
10428Władze Wydziału Nauki o Żywności01.10.2020 - 13:22
10404Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej01.10.2020 - 14:17

Łącznie 27070976 odwiedzin dla wszystkich podstron.