Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10180Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego16.06.2019 - 00:26
10134Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej16.06.2019 - 03:31
10108Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat16.06.2019 - 07:23
10014Kompetencje prorektora ds. Studenckich16.06.2019 - 07:39
9987Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia16.06.2019 - 05:58
9960Archiwum16.06.2019 - 04:08
9938Kształcenie nauczycielskie16.06.2019 - 00:29
9886Kompetencje Rektora16.06.2019 - 00:31
9874Wydział Matematyki i Informatyki16.06.2019 - 03:30
9867Nowi Studenci16.06.2019 - 03:33
9797Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.06.2019 - 23:43
9787Studia stacjonarne 2009/201016.06.2019 - 00:29
9773Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej15.06.2019 - 08:58
9765Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką16.06.2019 - 00:42
9757Kompetencje Kanclerza16.06.2019 - 04:46
9714Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa15.06.2019 - 17:18
9517Procedura antyplagiatowa16.06.2019 - 04:00
9410Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie16.06.2019 - 07:25
9402Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich16.06.2019 - 08:03
9398Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych16.06.2019 - 07:08
9367Pomoc do BIP UWM16.06.2019 - 06:58
9333Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó16.06.2019 - 01:14
9306Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie16.06.2019 - 00:37
9287Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych15.06.2019 - 09:17
9195Gospodarowanie odpadami16.06.2019 - 06:25
9117Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów15.06.2019 - 09:10
9072Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 16.06.2019 - 07:52
9068Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.06.2019 - 23:43
9041Czesne16.06.2019 - 03:33
9037Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem16.06.2019 - 04:17

Łącznie 21820591 odwiedzin dla wszystkich podstron.