Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11481Archiwum11.07.2020 - 06:35
11475Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat11.07.2020 - 16:15
11456Kompetencje Kanclerza11.07.2020 - 18:23
11345Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.07.2020 - 13:33
11296Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego11.07.2020 - 22:59
11219Kalendarium powstania Uniwersytetu11.07.2020 - 16:27
11201Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie11.07.2020 - 21:58
11111Studia na odległość11.07.2020 - 12:43
11044Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych11.07.2020 - 10:45
11008Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych12.07.2020 - 01:27
10959Biuro Karier11.07.2020 - 06:18
10924Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich11.07.2020 - 13:22
10899Władze Wydziału Nauk o Środowisku11.07.2020 - 15:47
10892U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie11.07.2020 - 15:47
10876Studia podyplomowe10.07.2020 - 08:37
10860Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie11.07.2020 - 16:12
10851Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych12.07.2020 - 00:53
10787Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej11.07.2020 - 09:47
10774Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.07.2020 - 17:45
10635Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 11.07.2020 - 13:46
10631Pomoc do BIP UWM11.07.2020 - 14:08
10606Kształcenie nauczycielskie11.07.2020 - 15:24
10475Władze Wydziału Humanistycznego12.07.2020 - 00:23
10454Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa10.07.2020 - 15:50
10361Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni11.07.2020 - 17:28
10310Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó11.07.2020 - 19:34
10299Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie11.07.2020 - 14:38
10292Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów11.07.2020 - 08:36
10249Studia stacjonarne 2009/201010.07.2020 - 00:23
10244Procedura antyplagiatowa11.07.2020 - 07:28

Łącznie 26217068 odwiedzin dla wszystkich podstron.