Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10395Biuro Karier23.08.2019 - 08:45
10391Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego23.08.2019 - 10:57
10383Kompetencje prorektora ds. Studenckich23.08.2019 - 05:45
10375Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.08.2019 - 03:50
10352Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej23.08.2019 - 14:00
10335Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich23.08.2019 - 11:38
10222Archiwum23.08.2019 - 09:53
10209Kompetencje Rektora23.08.2019 - 13:14
10148Wydział Matematyki i Informatyki23.08.2019 - 09:56
10117Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką23.08.2019 - 13:14
10067Kompetencje Kanclerza23.08.2019 - 12:41
10056Kształcenie nauczycielskie22.08.2019 - 21:16
9951Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.08.2019 - 19:04
9948Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej23.08.2019 - 13:08
9916Nowi Studenci20.08.2019 - 14:12
9861Studia stacjonarne 2009/201023.08.2019 - 14:41
9826Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa23.08.2019 - 10:53
9737Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych22.08.2019 - 19:07
9665Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie23.08.2019 - 01:24
9626Procedura antyplagiatowa23.08.2019 - 05:33
9576Pomoc do BIP UWM23.08.2019 - 13:31
9560Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó23.08.2019 - 08:40
9553Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych23.08.2019 - 11:56
9491Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie23.08.2019 - 03:44
9362Gospodarowanie odpadami21.08.2019 - 10:43
9346Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 23.08.2019 - 06:18
9324Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów23.08.2019 - 14:20
9308Władze Wydziału Nauk o Środowisku23.08.2019 - 09:48
9230Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.08.2019 - 11:59
9221Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem23.08.2019 - 13:13

Łącznie 22542868 odwiedzin dla wszystkich podstron.