Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12097Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)26.01.2021 - 10:00
12077Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej26.01.2021 - 09:52
12067Archiwum26.01.2021 - 08:22
12016Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych26.01.2021 - 08:22
11944Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat26.01.2021 - 10:37
11651Kalendarium powstania Uniwersytetu26.01.2021 - 10:01
11646Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 07:21
11624Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 08:22
11529Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie26.01.2021 - 08:16
11497Władze Wydziału Nauk o Środowisku26.01.2021 - 10:00
11429Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych26.01.2021 - 08:17
11397Biuro Karier26.01.2021 - 08:23
11345Studia na odległość26.01.2021 - 10:00
11286Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych26.01.2021 - 07:41
11181Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich26.01.2021 - 07:42
11158Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 26.01.2021 - 08:23
11145Władze Wydziału Humanistycznego26.01.2021 - 08:15
11133Pomoc do BIP UWM26.01.2021 - 09:52
11108Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 09:43
11105Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej26.01.2021 - 09:24
11066Studia podyplomowe26.01.2021 - 10:00
11059U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie26.01.2021 - 10:52
11019Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni26.01.2021 - 10:00
10875Kształcenie nauczycielskie26.01.2021 - 10:00
10818Władze Wydziału Nauki o Żywności26.01.2021 - 08:15
10816Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa26.01.2021 - 09:52
10799Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów26.01.2021 - 09:20
10735Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej26.01.2021 - 08:17
10717Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie26.01.2021 - 10:00
10706Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów26.01.2021 - 10:06

Łącznie 28185324 odwiedzin dla wszystkich podstron.