Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9788Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej15.02.2019 - 11:27
9766Kształcenie nauczycielskie15.02.2019 - 14:53
9765Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii15.02.2019 - 16:46
9693Studia stacjonarne 2009/201015.02.2019 - 05:55
9673Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów16.02.2019 - 01:32
9591Kompetencje prorektora ds. Studenckich15.02.2019 - 19:03
9589Archiwum15.02.2019 - 23:42
9539Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat16.02.2019 - 02:56
9533Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.02.2019 - 17:12
9510Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia15.02.2019 - 18:42
9490Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej14.02.2019 - 20:27
9478Wydział Matematyki i Informatyki15.02.2019 - 22:32
9471Kompetencje Rektora16.02.2019 - 01:44
9452Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa15.02.2019 - 22:01
9372Kompetencje Kanclerza16.02.2019 - 02:14
9332Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką16.02.2019 - 02:03
9276Procedura antyplagiatowa15.02.2019 - 18:04
9048Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie15.02.2019 - 06:06
9016Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie15.02.2019 - 19:35
8975Pomoc do BIP UWM15.02.2019 - 20:27
8920Gospodarowanie odpadami15.02.2019 - 15:05
8897Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych15.02.2019 - 13:24
8875Czesne15.02.2019 - 20:50
8849Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu15.02.2019 - 17:53
8792Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.02.2019 - 02:00
8717Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów14.02.2019 - 19:33
8698Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem16.02.2019 - 00:31
8690Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych16.02.2019 - 01:24
8660Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 15.02.2019 - 18:57
8659Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 15.02.2019 - 03:27

Łącznie 20630194 odwiedzin dla wszystkich podstron.