Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11897Kompetencje Kanclerza24.10.2020 - 09:58
11883Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej25.10.2020 - 03:37
11797Archiwum23.10.2020 - 18:14
11736Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat24.10.2020 - 14:23
11617Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych24.10.2020 - 09:54
11518Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.10.2020 - 17:40
11467Kalendarium powstania Uniwersytetu24.10.2020 - 16:15
11452Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.10.2020 - 23:10
11301Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie24.10.2020 - 09:42
11284Władze Wydziału Nauk o Środowisku24.10.2020 - 20:58
11246Studia na odległość21.10.2020 - 09:46
11229Biuro Karier24.10.2020 - 15:49
11195Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych24.10.2020 - 16:43
11175Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych24.10.2020 - 07:32
11074Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich25.10.2020 - 01:46
10989Studia podyplomowe25.10.2020 - 04:14
10973U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 11:14
10970Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.10.2020 - 18:56
10969Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 24.10.2020 - 16:43
10963Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej24.10.2020 - 18:50
10944Pomoc do BIP UWM22.10.2020 - 13:02
10882Władze Wydziału Humanistycznego24.10.2020 - 19:12
10791Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni24.10.2020 - 18:52
10753Kształcenie nauczycielskie23.10.2020 - 22:00
10676Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa25.10.2020 - 03:20
10580Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów24.10.2020 - 17:04
10573Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie24.10.2020 - 02:45
10515Władze Wydziału Nauki o Żywności24.10.2020 - 18:46
10510Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó24.10.2020 - 14:20
10469Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem24.10.2020 - 02:39

Łącznie 27317447 odwiedzin dla wszystkich podstron.