Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10379Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego18.08.2019 - 02:48
10376Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia18.08.2019 - 08:13
10369Kompetencje prorektora ds. Studenckich18.08.2019 - 06:40
10368Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.08.2019 - 20:28
10334Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej16.08.2019 - 22:19
10252Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich18.08.2019 - 02:13
10199Archiwum17.08.2019 - 23:54
10196Kompetencje Rektora18.08.2019 - 06:14
10132Wydział Matematyki i Informatyki18.08.2019 - 02:28
10099Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką17.08.2019 - 05:21
10054Kompetencje Kanclerza17.08.2019 - 17:53
10050Kształcenie nauczycielskie18.08.2019 - 01:29
9944Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.08.2019 - 20:07
9938Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej18.08.2019 - 00:59
9915Nowi Studenci16.08.2019 - 00:50
9856Studia stacjonarne 2009/201017.08.2019 - 14:48
9818Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa16.08.2019 - 11:37
9724Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych18.08.2019 - 04:26
9647Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie18.08.2019 - 00:20
9613Procedura antyplagiatowa17.08.2019 - 00:27
9565Pomoc do BIP UWM17.08.2019 - 19:27
9548Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó17.08.2019 - 10:17
9542Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych18.08.2019 - 08:06
9484Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie18.08.2019 - 06:50
9354Gospodarowanie odpadami17.08.2019 - 20:45
9328Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 18.08.2019 - 02:05
9304Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów18.08.2019 - 01:01
9293Władze Wydziału Nauk o Środowisku18.08.2019 - 07:46
9214Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.08.2019 - 22:55
9208Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem18.08.2019 - 00:42

Łącznie 22489592 odwiedzin dla wszystkich podstron.