Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10596Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej20.10.2019 - 22:15
10588U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie20.10.2019 - 10:51
10534Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2019 - 21:51
10516Studia podyplomowe19.10.2019 - 13:07
10503Kompetencje Rektora20.10.2019 - 23:04
10502Biuro Karier19.10.2019 - 20:24
10463Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką20.10.2019 - 11:01
10460Archiwum20.10.2019 - 19:06
10447Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich20.10.2019 - 09:42
10420Wydział Matematyki i Informatyki20.10.2019 - 18:18
10318Kompetencje Kanclerza20.10.2019 - 04:44
10160Kształcenie nauczycielskie20.10.2019 - 20:11
10099Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.10.2019 - 21:55
10099Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej20.10.2019 - 18:57
9967Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych19.10.2019 - 21:41
9963Nowi Studenci20.10.2019 - 08:31
9933Studia stacjonarne 2009/201020.10.2019 - 07:04
9919Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa20.10.2019 - 09:41
9877Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie20.10.2019 - 20:26
9799Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych20.10.2019 - 03:19
9754Pomoc do BIP UWM20.10.2019 - 10:56
9746Procedura antyplagiatowa19.10.2019 - 02:08
9705Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó20.10.2019 - 13:25
9693Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie20.10.2019 - 14:59
9631Władze Wydziału Nauk o Środowisku20.10.2019 - 06:11
9582Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 20.10.2019 - 13:07
9521Gospodarowanie odpadami19.10.2019 - 09:08
9479Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów20.10.2019 - 22:08
9429Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem19.10.2019 - 16:27
9390Władze Wydziału Humanistycznego20.10.2019 - 16:23

Łącznie 23198021 odwiedzin dla wszystkich podstron.