Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12804Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej20.10.2021 - 08:00
12776Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)20.10.2021 - 04:24
12725Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego20.10.2021 - 00:33
12549Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie20.10.2021 - 03:58
12544Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat18.10.2021 - 19:06
12431Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych19.10.2021 - 22:56
12414Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201319.10.2021 - 11:42
12318Władze Wydziału Nauk o Środowisku20.10.2021 - 00:33
12262Kalendarium powstania Uniwersytetu20.10.2021 - 08:17
12147Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2021 - 10:37
12110Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2021 - 23:52
11964Władze Wydziału Humanistycznego19.10.2021 - 20:48
11934Władze Wydziału Nauki o Żywności19.10.2021 - 10:27
11872Biuro Karier20.10.2021 - 08:54
11862Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 17.10.2021 - 04:15
11859Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni18.10.2021 - 02:48
11845Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów20.10.2021 - 08:51
11815Pomoc do BIP UWM19.10.2021 - 20:57
11761Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów20.10.2021 - 07:56
11708Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych18.10.2021 - 03:02
11665Studia na odległość19.10.2021 - 16:43
11653Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej20.10.2021 - 07:17
11611Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.10.2021 - 06:48
11605Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej20.10.2021 - 07:45
11564Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich19.10.2021 - 14:19
11397Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa19.10.2021 - 17:55
11364Kształcenie nauczycielskie20.10.2021 - 08:14
11360Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem20.10.2021 - 08:05
11331Studia podyplomowe18.10.2021 - 01:28
11322U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie20.10.2021 - 08:32

Łącznie 31063173 odwiedzin dla wszystkich podstron.