Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11002Kompetencje Rektora25.02.2020 - 16:28
10984Archiwum25.02.2020 - 14:21
10894Studia na odległość25.02.2020 - 21:00
10876Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.02.2020 - 07:49
10871Kalendarium powstania Uniwersytetu25.02.2020 - 21:34
10846Kompetencje Kanclerza25.02.2020 - 08:08
10811Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych24.02.2020 - 12:39
10732U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie25.02.2020 - 12:25
10726Biuro Karier24.02.2020 - 20:56
10694Studia podyplomowe25.02.2020 - 22:37
10678Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich25.02.2020 - 17:45
10488Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych25.02.2020 - 20:46
10458Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej25.02.2020 - 05:38
10422Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.02.2020 - 10:50
10373Kształcenie nauczycielskie25.02.2020 - 06:02
10311Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych25.02.2020 - 16:24
10281Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie25.02.2020 - 17:16
10253Władze Wydziału Nauk o Środowisku25.02.2020 - 23:34
10183NR 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.02.2020 - 23:39
10167Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa25.02.2020 - 13:34
10159Pomoc do BIP UWM25.02.2020 - 22:35
10099Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 24.02.2020 - 22:05
10053Studia stacjonarne 2009/201023.02.2020 - 16:18
10048Nowi Studenci25.02.2020 - 08:43
9997Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó25.02.2020 - 22:33
9992Procedura antyplagiatowa25.02.2020 - 12:32
9978Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie23.02.2020 - 21:45
9894Władze Wydziału Humanistycznego25.02.2020 - 18:08
9871Gospodarowanie odpadami25.02.2020 - 20:06
9866Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów25.02.2020 - 17:10

Łącznie 24600693 odwiedzin dla wszystkich podstron.