Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9989Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej23.04.2019 - 00:11
9946Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów23.04.2019 - 16:16
9864Kształcenie nauczycielskie23.04.2019 - 11:33
9829Nowi Studenci19.04.2019 - 19:50
9822Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat23.04.2019 - 14:19
9820Kompetencje prorektora ds. Studenckich21.04.2019 - 23:47
9793Archiwum23.04.2019 - 14:26
9778Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia22.04.2019 - 19:16
9742Studia stacjonarne 2009/201023.04.2019 - 09:33
9711Kompetencje Rektora22.04.2019 - 18:13
9685Wydział Matematyki i Informatyki22.04.2019 - 02:09
9676Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.04.2019 - 13:44
9645Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej23.04.2019 - 14:02
9608Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa23.04.2019 - 17:11
9587Kompetencje Kanclerza21.04.2019 - 06:10
9573Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką23.04.2019 - 16:24
9399Procedura antyplagiatowa21.04.2019 - 07:58
9224Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie23.04.2019 - 14:32
9214Pomoc do BIP UWM22.04.2019 - 15:25
9184Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie22.04.2019 - 23:44
9092Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych22.04.2019 - 22:00
9072Gospodarowanie odpadami23.04.2019 - 02:17
8991Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych23.04.2019 - 12:15
8961Czesne23.04.2019 - 15:51
8940Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.04.2019 - 14:30
8927Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu23.04.2019 - 12:50
8901Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów23.04.2019 - 17:34
8886Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem20.04.2019 - 13:11
8883Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 23.04.2019 - 09:27
8823Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych23.04.2019 - 13:38

Łącznie 21189031 odwiedzin dla wszystkich podstron.