Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8028Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu24.09.2017 - 12:04
7999Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie19.09.2017 - 09:48
7992Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej24.09.2017 - 15:57
7974CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201224.09.2017 - 22:12
7914Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii23.09.2017 - 19:28
7886Senacka Komisja do spraw Nauki24.09.2017 - 22:20
7793 Studia niestacjonarne 2009/201021.09.2017 - 23:15
7758Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201324.09.2017 - 01:13
7708Archiwum24.09.2017 - 21:22
7671Kompetencje Rektora24.09.2017 - 22:41
7670Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 24.09.2017 - 16:12
7624ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.09.2017 - 14:08
7609Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.09.2017 - 11:08
7596Kompetencje Kanclerza23.09.2017 - 18:29
7546Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie24.09.2017 - 12:30
7539Kompetencje prorektora ds. Studenckich24.09.2017 - 22:42
7528Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”24.09.2017 - 22:39
7492Gospodarowanie odpadami24.09.2017 - 01:54
7444Doktorzy Honoris Causa UWM24.09.2017 - 22:02
7439Pomoc do BIP UWM24.09.2017 - 14:15
7432Wydział Matematyki i Informatyki24.09.2017 - 19:34
7369Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych24.09.2017 - 15:53
7343Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów24.09.2017 - 19:22
7335Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.09.2017 - 23:34
7296Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów24.09.2017 - 23:50
7270Organizacja roku akademickiego 2007/200823.09.2017 - 23:29
7230Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia24.09.2017 - 22:50
7198Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych23.09.2017 - 20:54
7179Studia stacjonarne 2008/200923.09.2017 - 11:29
7162Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych24.09.2017 - 20:00

Łącznie 15200978 odwiedzin dla wszystkich podstron.