Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10190Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego19.06.2019 - 06:28
10144Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej19.06.2019 - 01:38
10126Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat18.06.2019 - 19:35
10022Kompetencje prorektora ds. Studenckich18.06.2019 - 19:10
10000Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia19.06.2019 - 08:10
9970Archiwum18.06.2019 - 18:24
9943Kształcenie nauczycielskie18.06.2019 - 21:49
9897Kompetencje Rektora18.06.2019 - 17:30
9881Wydział Matematyki i Informatyki18.06.2019 - 21:51
9871Nowi Studenci19.06.2019 - 07:54
9807Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.06.2019 - 07:43
9788Studia stacjonarne 2009/201018.06.2019 - 14:00
9781Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej19.06.2019 - 08:37
9779Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką19.06.2019 - 07:30
9767Kompetencje Kanclerza18.06.2019 - 22:53
9721Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa19.06.2019 - 00:23
9525Procedura antyplagiatowa18.06.2019 - 16:30
9439Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych18.06.2019 - 18:14
9432Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich19.06.2019 - 06:26
9428Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie19.06.2019 - 03:09
9370Pomoc do BIP UWM18.06.2019 - 13:45
9340Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó19.06.2019 - 00:11
9312Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie18.06.2019 - 17:33
9308Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych19.06.2019 - 04:13
9203Gospodarowanie odpadami17.06.2019 - 15:54
9126Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów18.06.2019 - 05:36
9092Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 18.06.2019 - 21:01
9075Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.06.2019 - 23:41
9048Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem18.06.2019 - 17:28
9043Czesne19.06.2019 - 00:17

Łącznie 21851667 odwiedzin dla wszystkich podstron.