Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11385Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej29.05.2020 - 18:34
11340Archiwum29.05.2020 - 12:39
11301Kompetencje Kanclerza30.05.2020 - 00:54
11276Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.05.2020 - 01:17
11114Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.05.2020 - 11:36
11100Kalendarium powstania Uniwersytetu29.05.2020 - 09:50
11057Studia na odległość29.05.2020 - 12:18
10959Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych29.05.2020 - 21:55
10900Biuro Karier29.05.2020 - 09:52
10858Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich29.05.2020 - 06:20
10850Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych29.05.2020 - 23:46
10845U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie29.05.2020 - 16:52
10828Studia podyplomowe28.05.2020 - 18:59
10754Władze Wydziału Nauk o Środowisku29.05.2020 - 13:52
10713Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej29.05.2020 - 14:07
10695Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.05.2020 - 16:49
10690Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych29.05.2020 - 07:23
10660Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie29.05.2020 - 20:23
10548Kształcenie nauczycielskie29.05.2020 - 03:13
10525Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 29.05.2020 - 14:06
10506Pomoc do BIP UWM30.05.2020 - 00:55
10384Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa29.05.2020 - 15:40
10291Władze Wydziału Humanistycznego29.05.2020 - 20:26
10233Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó29.05.2020 - 07:29
10215Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni29.05.2020 - 23:51
10212Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie27.05.2020 - 15:40
10194Studia stacjonarne 2009/201028.05.2020 - 07:41
10180Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów29.05.2020 - 23:06
10156Procedura antyplagiatowa29.05.2020 - 09:49
10138Gospodarowanie odpadami29.05.2020 - 10:10

Łącznie 25765813 odwiedzin dla wszystkich podstron.