Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12332Archiwum12.04.2021 - 13:05
12268Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej12.04.2021 - 11:25
12244Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)12.04.2021 - 08:31
12244Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201312.04.2021 - 06:17
12088Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat12.04.2021 - 11:44
11827Kalendarium powstania Uniwersytetu12.04.2021 - 11:53
11764Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.04.2021 - 07:51
11752Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.04.2021 - 09:30
11726Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie11.04.2021 - 02:58
11720Władze Wydziału Nauk o Środowisku12.04.2021 - 12:50
11613Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych12.04.2021 - 10:03
11518Biuro Karier12.04.2021 - 13:08
11429Studia na odległość12.04.2021 - 01:10
11388Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych12.04.2021 - 08:34
11367Władze Wydziału Humanistycznego12.04.2021 - 07:27
11344Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 11.04.2021 - 15:48
11294Pomoc do BIP UWM11.04.2021 - 22:34
11289Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich12.04.2021 - 08:50
11265Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej10.04.2021 - 18:59
11253Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie12.04.2021 - 12:37
11247Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni11.04.2021 - 16:50
11161Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów12.04.2021 - 13:14
11141Władze Wydziału Nauki o Żywności12.04.2021 - 05:10
11138Studia podyplomowe11.04.2021 - 17:22
11120U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie10.04.2021 - 05:59
11007Kształcenie nauczycielskie12.04.2021 - 14:09
10984Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej12.04.2021 - 10:05
10979Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów12.04.2021 - 11:07
10963Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa11.04.2021 - 13:41
10874Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie07.04.2021 - 23:39

Łącznie 28895116 odwiedzin dla wszystkich podstron.