Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1231Konkurs na dyrektora Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji w Olsztynie22.10.2020 - 15:44
2188Nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2014 roku22.10.2020 - 15:44
937Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia kryteriów oceny aktywności naukowej i artystycznej dla kandydatów na przewodniczącego i członków rad naukowych dyscyplin 22.10.2020 - 15:44
58665Sekcja Socjalna22.10.2020 - 15:44
18682Status prawny Uczelni22.10.2020 - 15:44
40822Wydział Nauk Medycznych22.10.2020 - 15:44
36816Dział Zabezpieczenia Logistycznego22.10.2020 - 15:44
1935Nr 494 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Języków Obcych na stanowisku wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr Doroty d’AYSTETTEN22.10.2020 - 15:43
1434Nr 822 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Universidad de la Salle, Kolumbia22.10.2020 - 15:43
308Nr 686 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie terminarza wyborczego dotyczącego wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202422.10.2020 - 15:43
2011Nr 94/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 15:43
2218Nr 210 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Konrada OCALEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 15:43
351Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 15:43
860Nr 417 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda22.10.2020 - 15:42
35773Sprawy płacowe22.10.2020 - 15:42
2403Nr 125 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. Krystyny SKIBNIEWSKIEJ22.10.2020 - 15:42
12599Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia22.10.2020 - 15:42
924Nr 86/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/201922.10.2020 - 15:41
110231Statut UWM22.10.2020 - 15:41
472Nr 548 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2018 rok22.10.2020 - 15:41
6284 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka22.10.2020 - 15:41
347Nr 78/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego22.10.2020 - 15:41
17306Wydział Teologii22.10.2020 - 15:40
841Nr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 22.10.2020 - 15:39
2947Nr 244 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie weryfikowania wniosków o honorowanie osób szczególnie zasłużonych dla Uniwersytetu22.10.2020 - 15:39
64562Ustawa o ochronie danych osobowych22.10.2020 - 15:39
2972Nr 21/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora22.10.2020 - 15:38
3662Nr 398 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 15:37
322Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa22.10.2020 - 15:37
2479Zarządzenie Nr 36/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Regionalna turystyka historyczna”.22.10.2020 - 15:37

Łącznie 27294846 odwiedzin dla wszystkich podstron.