Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11493Senacka Komisja Statutowa15.09.2019 - 09:11
11397Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych15.09.2019 - 19:21
11385Rada Wydziału Prawa i Administracji 15.09.2019 - 15:25
11288Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego15.09.2019 - 10:37
11280Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)14.09.2019 - 20:47
11274CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201215.09.2019 - 19:09
11225Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe15.09.2019 - 18:54
11208Dział Ekonomiczny15.09.2019 - 16:46
11200Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego13.09.2019 - 20:16
11195Wydział Bioinżynierii Zwierząt15.09.2019 - 11:40
11161Doktorzy Honoris Causa UWM15.09.2019 - 05:35
11156Sprawozdanie roczne Rektora14.09.2019 - 15:11
11081Transport15.09.2019 - 19:14
11074Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN15.09.2019 - 14:18
11061Akty prawne15.09.2019 - 08:27
10948Regulamin Senatu UWM15.09.2019 - 19:05
10936Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów15.09.2019 - 18:24
10908Senacka Komisja do spraw Kadrowych15.09.2019 - 09:01
10895Rzecznik Patentowy15.09.2019 - 00:57
10875Pomoc materialna dla doktorantów UWM 15.09.2019 - 11:51
10767Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii15.09.2019 - 18:31
10747Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2019 - 03:45
10747Regulamin Straży Uniwersyteckiej15.09.2019 - 11:55
10605Studia na odległość15.09.2019 - 19:18
10569Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych12.09.2019 - 19:34
10556Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia15.09.2019 - 18:31
10546U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie14.09.2019 - 19:20
10538Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat15.09.2019 - 14:15
10520Kalendarium powstania Uniwersytetu15.09.2019 - 15:41
10518Kompetencje prorektora ds. Studenckich15.09.2019 - 11:05

Łącznie 22812191 odwiedzin dla wszystkich podstron.