Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2462UCHWAŁA Nr 970 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Stanisława ANCYPAROWICZA,05.08.2020 - 11:03
1269Nr 127 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Adamowi Chrzanowskiemu05.08.2020 - 11:11
1287Nr 225 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2003/200405.08.2020 - 11:41
2905Decyzja Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 20010/201105.08.2020 - 11:45
1483Decyzja Nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych05.08.2020 - 11:46
2638UCHWAŁA Nr 978 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Wojciecha ROWIŃSKIEG05.08.2020 - 11:48
514Nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria na okres do 31 grudnia 2021 r. 05.08.2020 - 11:59
1110Nr 45/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”05.08.2020 - 12:18
2182Nr 544 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2014 rok05.08.2020 - 12:56
1784UCHWAŁA Nr 387 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, w ramach stosunku pracy, przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Stanis05.08.2020 - 13:19
1263Nr 41 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian orgaizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji05.08.2020 - 13:22
1213Nr 155 z dnia 1 lipca 20002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany organizacyjne na Wydziale Humanistycznym05.08.2020 - 13:31
3989Nr 113 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego oraz Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie05.08.2020 - 13:38
1414Nr 43 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o współpracy z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, Rosja05.08.2020 - 13:43
1388Nr 279 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Bodo University College, Norwegia05.08.2020 - 14:26
1244Nr 14/2017 w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2016/201705.08.2020 - 14:39
2398Nr 668 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony05.08.2020 - 14:39
1858Protokół Nr 35 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 października 2011 roku05.08.2020 - 14:40
1863UCHWAŁA Nr 20 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prorektora prof. dr. hab. inż. Janusza PIECHOCKIEGO05.08.2020 - 14:41
1073Nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych05.08.2020 - 14:57
2150Protokół nr 12 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2009 r.05.08.2020 - 15:11
2184 Nr 585 z dnia 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Illinois w Chicago05.08.2020 - 15:34
1790Nr 639 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2015 rok05.08.2020 - 16:05
3887Majątek trwały uczelni 2005/200605.08.2020 - 16:14
1826Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń05.08.2020 - 16:20
1434Nr 129/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie prowadzenia księgi dyplomów05.08.2020 - 16:24
1716Nr 21/2017 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.08.2020 - 16:34
692Nr 75/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.08.2020 - 16:40
872Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjych na Wydziale Nauk Ekonomicznych05.08.2020 - 17:05
1700Nr 111/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2014/201505.08.2020 - 17:05

Łącznie 26498757 odwiedzin dla wszystkich podstron.