Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1268Nr 13/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 30.07.2020 - 03:35
4014otwarcie siłowni na Pływalni UWM30.07.2020 - 03:48
2091Nr 68/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2014/2015 30.07.2020 - 04:11
279Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju30.07.2020 - 04:28
2002Zarządzenie Nr 93/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kultury i wyrazistości mowy”30.07.2020 - 04:34
4691Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg30.07.2020 - 04:41
1417Nr 47/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji 30.07.2020 - 04:46
2731Decyzja Nr 2 z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie: powołania komisji dokonującej kwalifikacji pracowników i doktorantów na wyjazdy za granicę w celach naukowych.30.07.2020 - 05:00
563Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.) 30.07.2020 - 05:05
1860Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201030.07.2020 - 05:49
1555Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 30.07.2020 - 05:56
1825Nr 97/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń30.07.2020 - 06:06
3564200330.07.2020 - 06:36
4121200330.07.2020 - 06:49
1513Nr 94/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych30.07.2020 - 07:10
1396Nr 4/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2015 roku 30.07.2020 - 07:18
2209Decyzja Nr 63/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.07.2020 - 07:26
2568Zarządzenie Nr 40 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Polskie i europejskie prawo podatkowe oraz skarbowość”.30.07.2020 - 07:39
269Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt30.07.2020 - 08:21
353Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r. 30.07.2020 - 08:47
1889Decyzja Nr 17/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2012/30.07.2020 - 08:53
1103KOORDYNATOR DS. BUDOWLANYCH30.07.2020 - 09:01
1051Nr 83/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rytmika i taniec”30.07.2020 - 09:27
1033Nr 87/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie Logistyką”30.07.2020 - 09:28
1107Nr 28/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.07.2020 - 09:29
344Nr 191/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka30.07.2020 - 09:33
813Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarski30.07.2020 - 10:22
2179Zarządzenie Nr 21/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.07.2020 - 10:36
3140Nr 60/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego30.07.2020 - 10:36
2161TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2010/201130.07.2020 - 10:38

Łącznie 26440427 odwiedzin dla wszystkich podstron.