Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2535UCHWAŁA Nr 973 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Antoniego DUTKIEWICZA, pro25.05.2020 - 18:07
2540UCHWAŁA Nr 972 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Anatola DOWŻENKO, prof. UW25.05.2020 - 18:07
2525UCHWAŁA Nr 971 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Tadeusza BACI25.05.2020 - 18:07
1862UCHWAŁA nr 963 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy KANTOWICZ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 25.05.2020 - 18:07
2199UCHWAŁA Nr 909 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 roku25.05.2020 - 18:08
2233UCHWAŁA NR 907 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie 25.05.2020 - 18:08
1920UCHWAŁA NR 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia 25.05.2020 - 18:08
1756UCHWAŁA Nr 903 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie25.05.2020 - 18:08
1746UCHWAŁA Nr 897 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej25.05.2020 - 18:08
1687UCHWAŁA Nr 896 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych25.05.2020 - 18:08
1837U C H W A Ł A Nr 893 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia na kierunku pedagogika prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku25.05.2020 - 18:08
1768UCHWAŁA Nr 892 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji kształcenia na kierunku mechatronika prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku 25.05.2020 - 18:08
1960UCHWAŁA Nr 883 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Lucjana ŚWITO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 18:08
2226UCHWAŁA Nr 882 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Magdaleny SITEK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 18:08
1888UCHWAŁA Nr 880 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Katarzyny PARZYCH-BLAKIEWICZ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 18:08
1847UCHWAŁA Nr 881 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mieczysława RÓŻAŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 18:08
1736UCHWAŁA Nr 876 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bronisława KOLATORA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 18:09
2001UCHWAŁA Nr 870 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2011 rok25.05.2020 - 18:09
1978UCHWAŁA Nr 867 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wyższą Uczelnią Państwową25.05.2020 - 18:09
1709U C H W A Ł A Nr 862 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunkach: biologia i filologia25.05.2020 - 18:09
1888UCHWAŁA Nr 861 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie 25.05.2020 - 18:09
2556Nr 807 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Purda25.05.2020 - 18:10
2132Nr 802 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 583 Senatu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przydziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2011 roku25.05.2020 - 18:11
2153Nr 798 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na rok 201125.05.2020 - 18:11
2120Nr 794 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Piotra MAJERA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego25.05.2020 - 18:11
2546Nr 792 z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 637 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 r.25.05.2020 - 18:11
2570Nr 791 z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 636 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2012 r.25.05.2020 - 18:11
6505Nr 786 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów...25.05.2020 - 18:11
2326Nr 774 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2011 rok25.05.2020 - 18:12
2548Nr 772 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony mgr Lucyny FRONCZAK25.05.2020 - 18:12

Łącznie 25739212 odwiedzin dla wszystkich podstron.