Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2229Zarządzenie Nr 8 Rektora z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie: ustalenia procedury prowadzenia badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych mogących stanowić zagrożenie dlażycia, zdrowia pracowników, studentów i doktorantów21.10.2020 - 13:47
889KONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ21.10.2020 - 14:00
5218Opłata rekrutacyjna21.10.2020 - 14:27
5681Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201221.10.2020 - 14:39
726Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie ”Wpływ technologii płotków i obróbki sous-vide na ekspresję czynników wirulencji i genów oporności na antybiotyki u Listeria monocytogenes i Enterococcus sp."21.10.2020 - 15:13
867UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO21.10.2020 - 15:28
3159Konferencja „Mobilność w Programach Międzynarodowych”21.10.2020 - 15:56
3102Protokół nr 17 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2007 r.21.10.2020 - 16:06
1572Decyzja Nr 49/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 21.10.2020 - 16:19
3978Grunty w użytkowaniu wieczystym 2005/200621.10.2020 - 16:28
1638Protokół Nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2013 roku21.10.2020 - 16:35
1395Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika kwestury21.10.2020 - 16:46
1303SPECJALISTA DS. MONITORINGU21.10.2020 - 17:04
2844Ogłoszenie o wyborze REKTORA UWM na kadencję 2012-201621.10.2020 - 17:12
4441konkurs na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac21.10.2020 - 17:15
1187KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE21.10.2020 - 17:15
3075Konferencje i sympozja naukowe21.10.2020 - 17:37
5775Opłata rekrutacyjna21.10.2020 - 17:51
1906Protokół Nr 35 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 października 2011 roku21.10.2020 - 17:55
2119Ramowa organizacja roku akademickiego 2011/201221.10.2020 - 18:25
742Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr21.10.2020 - 18:29
2507Utrudnienia w parkowaniu (28 maja 2010)21.10.2020 - 18:37
3821Studia podyplomowe i doktoranckie 21.10.2020 - 19:03
3064Protokół nr 12 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2006 r.21.10.2020 - 19:17
3051Oferta technologiczno-usługowa21.10.2020 - 19:43
896 Konsultant ds. Programów Badawczych UE w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej 21.10.2020 - 19:44
1198UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ21.10.2020 - 19:51
2449Protokół nr 6 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lutego 2009 r.21.10.2020 - 20:04
216Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 21.10.2020 - 20:14
718Konkurs na stanowisko technika symulacji medycznej 21.10.2020 - 20:52

Łącznie 27307105 odwiedzin dla wszystkich podstron.