Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
752Nr 62/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich19.10.2019 - 08:37
1946Zarządzenie Nr 61/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.10.2019 - 08:45
2286Nr 232 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie” 19.10.2019 - 08:49
2217Protokół nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2008 r. 19.10.2019 - 09:08
3422Nr 202 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania imienia sali Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa19.10.2019 - 09:15
653Nr 94/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczenia społeczne”19.10.2019 - 09:22
3277Zarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.19.10.2019 - 09:32
2620Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201119.10.2019 - 09:51
1068Nr 98 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2019 - 09:54
3379Nr 610 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mającej na celu realizację wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania..."19.10.2019 - 10:01
2380Zarządzenie NR 14 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: struktury organizacyjnej i regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN19.10.2019 - 10:09
1125Nr 87 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2019 - 10:09
1539UCHWAŁA Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. Tomasza WIERZEJ19.10.2019 - 10:18
2058Nr 590 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ufundowanie głazu okolicznościowego upamiętniającego postać Biskupa Warmińskiego Łukasza Watzenrode19.10.2019 - 10:20
1068Nr 31 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmińskiej19.10.2019 - 10:33
851Nr 103 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2001 rok19.10.2019 - 10:34
976Uchwała Nr 24 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania nowych specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie19.10.2019 - 10:40
1824Decyzja Nr 18/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 19.10.2019 - 10:53
725Nr 267 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia...19.10.2019 - 10:53
920Nr 21 z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej19.10.2019 - 11:05
2965200319.10.2019 - 11:17
2015Nr 148 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tadeusza KAMIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego19.10.2019 - 11:20
1446Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządz19.10.2019 - 11:33
2398DECYZJA Nr 16 z dnia 4 lipca 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.19.10.2019 - 11:39
986Nr 65 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie nadania medalu okolicznościowego UWM19.10.2019 - 11:55
572Nr 15/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1619.10.2019 - 12:00
1753Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2009/201019.10.2019 - 12:00
739Nr 131/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych)19.10.2019 - 12:10
1450Nr 615 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej19.10.2019 - 12:13
33Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 19.10.2019 - 12:18

Łącznie 23221312 odwiedzin dla wszystkich podstron.