Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
167Nr 45/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich w Szkole Zdrowia Publicznego10.08.2020 - 03:20
167Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki10.08.2020 - 12:19
169Nr 29/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna10.08.2020 - 11:22
169Nr 50/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego10.08.2020 - 04:45
169Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki10.08.2020 - 06:43
169AGNIESZKA BARYCZKA09.08.2020 - 15:40
172Nr 662 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. inż. Irenie Gertrudzie WOJNOWSKIEJ-BARYLE nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku08.08.2020 - 01:10
172Nr 679 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jarosława DOBKOWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 10.08.2020 - 09:56
175Nr 668 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim09.08.2020 - 05:23
175Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii10.08.2020 - 12:51
176Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej10.08.2020 - 13:02
177Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności...08.08.2020 - 22:39
178Nr 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych” 10.08.2020 - 04:02
179Nr 680 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania dr. hab. Jerzego A. PRZYBOROWSKIEGO, prof. UWM jako kandydata na Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024 08.08.2020 - 01:16
179Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie 10.08.2020 - 13:10
180Nr 661 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”08.08.2020 - 23:53
180Nr 37/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020 (ze zmianami)10.08.2020 - 02:40
180Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Analizy Zespolonej10.08.2020 - 10:58
181Nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 18/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (ze zmianami)09.08.2020 - 17:18
181Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii08.08.2020 - 03:37
181Nr 687 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Krystynie ŻUK-GOŁASZEWSKIEJ tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo09.08.2020 - 04:20
182Nr 135/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, POWR.03.05.00-00-Z201/18 ...10.08.2020 - 04:17
183Nr 667 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:11
184Nr 36/2020 z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geoinżynierii (ze zmianami)10.08.2020 - 10:53
185Nr 670 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 20:56
186Nr 684 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim10.08.2020 - 10:49
187Nr 25/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 07.08.2020 - 07:10
188Nr 129/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Zintegrowana wczesna edukacja”09.08.2020 - 16:53
188Nr 669 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim09.08.2020 - 11:17
189Nr 676 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie odbywania posiedzeń Senatu UWM z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość i przyjmowanie uchwał08.08.2020 - 05:43

Łącznie 26499240 odwiedzin dla wszystkich podstron.