Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
106Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”22.10.2020 - 16:30
107Nr 132/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. uniwersytetów trzeciego wieku na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:04
109CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2020-202421.10.2020 - 23:36
109Konkurs na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Geoinżynierii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 03:00
111Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202422.10.2020 - 13:30
112Nr 60/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Data science Python” 22.10.2020 - 01:11
112Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Okulistyki w grupie pracowników dydaktycznych22.10.2020 - 12:38
112Nr 148/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 179/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego rady naukowej dyscypliny22.10.2020 - 02:23
113Nr 93/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 02:05
114Nr 66/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...22.10.2020 - 01:11
115Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka22.10.2020 - 02:52
116Nr 156/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2020-202422.10.2020 - 15:19
117Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa22.10.2020 - 02:53
119Nr 124/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności22.10.2020 - 02:04
121Nr 67/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu Działalności Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”22.10.2020 - 05:47
121Nr 69/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM 22.10.2020 - 01:11
122Nr 707 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne” 21.10.2020 - 23:38
122Nr 48/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”22.10.2020 - 08:13
123Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa22.10.2020 - 12:11
123konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Histologii i Embriologii 22.10.2020 - 13:30
126Nr 717 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202022.10.2020 - 16:10
126Nr 725 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania dr hab. Krystyny Żuk-Gołaszewskiej od Uchwały Nr 687 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku22.10.2020 - 15:28
127Nr 61/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych” 22.10.2020 - 01:11
127Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych) 22.10.2020 - 06:45
127Nr 123/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności22.10.2020 - 12:45
127Nr 141/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 12:30
128Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii22.10.2020 - 02:54
128Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki22.10.2020 - 09:15
130Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników dydaktycznych 22.10.2020 - 02:54
131Nr 131/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2020/202122.10.2020 - 12:35

Łącznie 27295107 odwiedzin dla wszystkich podstron.